Tag Archives: dorośli

Zgłoszenia na szkolenie z dramy stosowanej dla warszawskich organizacji pozarządowych

 

  Nazwa organizacji: *

  Obszar działania organizacji i specyfika pracy z dziećmi i młodzieżą: *

  Dane pierwszej osoby (osoba do kontaktu)

  Imię i nazwisko: *

  Rola/ funkcja/ zadania w organizacji: *

  Numer telefonu: *

  E-mail: *

  Dane drugiej osoby

  Imię i nazwisko: *

  Numer telefonu:

  E-mail:

  Rola/ funkcja/ zadania w organizacji: *

  Do jakich działań chcecie wykorzystać poznane na szkoleniu narzędzia? *

  Na czym najbardziej zależy Wam podczas szkolenia? *

  Potwierdzam, że zapoznaliśmy/łyśmy się z terminami działań i możemy wziąć udział w całym procesie

  szkolenie oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dramowych 10.03.2016-30.04.2016

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA na potrzeby realizacji Festiwalu Działań Obywatelskich. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że: - administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 3/12 w Warszawie, - przekazane dane osobowe wykorzystywane będą na potrzeby Festiwalu Działań Obywatelskich - przysługuje mi prawo do dostępu do tresci moich danych oraz ich poprawiania.

  Chcę otrzymywać Biuletyn STOP-KLATKI

  Na ewentualne pytania związane ze szkoleniem odpowiada Katarzyna Dzięciołowska pod numerem telefonu 506 096 956 lub adresem e-mail: k.dzieciolowska@stop-klatka.org.pl.

  Działanie realizowane w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

  baner

  Zgłoszenia do projektu Dramowi Obywatele – dorośli

  Zapraszamy dorosłych z gmin Sadowne i Długosiodło do udziału w Projekcie!

  Włączcie się w realizację naszego celu, którym jest poszerzenie oferty działań obywatelskich skierowanych do młodzieży i zbudowanie w gminach międzypokoleniowych zespołów aktywistów, zakorzenionych w Waszej społeczności.

  Continue reading

  Zgłoś się na wyjazd!

  Jeśli jesteś zainteresowany wyjazdem razem z nami w ramach projektu, wypełnij poniższy formularz.

  Wyjeżdżamy w dwóch terminach:

  • 3-5.07.2015, Młyn Gąsiorowo
  • 22-23.08.2015, Rusiec k. Nadarzyna

   Imię i nazwisko: *

   PESEL: *

   Numer telefonu: *

   Adres zamieszkania: *

   Szkoła i klasa: *
   Podaj nazwę szkoły, miejscowość i oznaczenie klasy

   Moi rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na mój udział wyjazd. *

   Moi rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby organizacji rekrutacji do projektu „Dramowi Obywatele”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).*

   Telefon do rodzica opiekuna: *

   W którym z poniższych terminów jedziesz z nami? Zależy nam byś był/a na obydwu wyjazdach;): *

   3-5.07.201522-23.08.2015

   Dlaczego chcesz jechać na wyjazdy w ramach Projektu?
   Napisz, co Cię przekonało do zgłoszenia się.

   Jeśli chcesz coś dodać to tutaj jest miejsce na to (może np. masz jakieś potrzeby, które umożliwią Ci wyjazd?):

    

   Wyjazd realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

   baner