Tag Archives: badanie skuteczności dramy

Edukacja obywatelska metodą dramy?

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” prowadzi badania ewaluacyjne nad projektem „Dramowi Obywatele” mające na celu odpowiedź na pytanie, czy metoda dramy stosowanej jest skutecznym narzędziem edukacji obywatelskiej. Skutecznym tzn. takim, który prowadzi do wzrostu aktywności obywatelskiej młodzieży i jej upodmiotowieniu*.

Continue reading