Tag Archives: antydyskryminacja

Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna

logo DAAIdeą projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna jest wprowadzanie skutecznej i sprawdzonej metody dramy stosowanej do edukacji antydyskryminacyjnej w szkole oraz sieciowania i wspieranie nauczycieli/nauczycielek pracujących tą metodą w Polsce.

Projekt skierowany jest bezpośrednio do nauczycieli/nauczycielek, którzy dzięki udziałowi w nim:

 • zwiększą swoją wiedzę dot. realizacji zajęć w szkole w obszarze antydyskryminacyjnym i uchodźczym
 • poznają metodę dramy stosowanej (podstawowe techniki, zasady pracy i możliwości wykorzystania podczas zajęć szkolnych)
 • stworzą i/lub przetestują scenariusze dramowych warsztatów w swoich klasach i szkołach
 • poznają nauczycieli/ki z innych szkół i będą miały/mieli okazję do wymiany doświadczeń z ludźmi ze środowiska edukacyjnego;
 • przyczynią się do rozpowszechniania innowacyjnych metod pracy w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej.

Continue reading

Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna kontynuacja

DAAu LOGOModuł ten powstał w odpowiedzi na potrzebę przygotowania i przetestowania scenariuszy zajęć dramowych dot. tematyki uchodźczej w klasie. W jego realizację zostali zaangażowani partnerzy projektu Centrum Imigrantów i Imigrantek z Gdyni oraz Fundacja Klamra oraz doświadczony zespół merytoryczny, co gwarantuje jakość i rzetelność przebiegu procesu szkoleniowego oraz powstałych podczas niego materiałów.

Continue reading

Warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek

Zakończyła się projekt Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna skierowany do nauczycielek, nauczycieli, psychologów, psycholożek z Gdańska, Rzeszowa, Lublina, Poznania i okolic tych miast. Cykl bezpłatnych warsztatów z wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej, odbywał się od października 2014r. do marca 2016r. Continue reading

Warsztat dla trenerów/ek antydyskryminacyjnych

Warsztat dla  trenerek/ów antydyskryminacyjne/ych działających w edukacji formalnej i pozaformalnej odbył się 19-21 stycznia 2015r. w Warszawie w ramach projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna.

Celami warsztatu było:

 • zwiększenie umiejętności wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej
 • poznanie ćwiczeń i technik dramowych m.in. Teatru Obrazu, Teatru Forum, stymulatorów, technik improwizacji
 • poznanie założeń pracy dramą stosowaną i wspólne przedyskutowanie ich przełożenia na edukację antydyskryminacyjną
 • stworzenie pola wymiany doświadczeń osób wykorzystujących dramę lub nią zainteresowanych i zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną

Continue reading

Harmonogram Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej w Gdańsku

I zjazd
Dramowy trening antydyskryminacyjny
16.10 (pt.) 15:00-19:00
17.10 (sob.) 9:00-17:00
II zjazd
Metoda dramy - ciąg dalszy
06.11 (pt.) 15:00-19:00
07.11 (sob.) 9:00-17:00
III zjazd
Praca nad scenariuszami dramowych lekcji antydyskryminacyjnych
04.12 (pt.) 15:00-19:00
05.12 (sob.) 9:00-17:00
06.12 (nd.) 9:00-13:00
IV zjazd
Podsumowanie Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej
15.01 (pt.) 14:00-19:00

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową.

Harmonogram Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej w Rzeszowie

I zjazd
Dramowy trening antydyskryminacyjny
02.10 (pt.) 15:00-19:00
03.10 (sob.) 9:00-17:00
II zjazd
Metoda dramy - ciąg dalszy
06.11 (pt.) 15:00-19:00
07.11 (sob.) 9:00-17:00
08.11 (nd.) 9:00-13:00
III zjazd
Praca nad scenariuszami dramowych lekcji antydyskryminacyjnych
08.01 (pt.) 15:00-19:00
09.01 (sob.) 09:00-17:00
IV zjazd
Podsumowanie Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej
4.02 (czw.) 14:00-19:00

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową.

Harmonogram Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej w Poznaniu

  

I zjazd
Dramowy trening antydyskryminacyjny

06.03 (pt.) 15:00-19:00
07.03 (sob.) 9:00-17:00
II zjazd
Metoda dramy - ciąg dalszy
27.03 (pt.) 15:00-19:00
28.03 (sob.) 9:00-17:00
III zjazd
Praca nad scenariuszami dramowych lekcji antydyskryminacyjnych
24.04 (pt.) 14:00-19:00
25.04 (sob.) 9:00-17:30
IV zjazd
Podsumowanie Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej
13.06 (sob.) 9:00-17:00

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową.

Warsztaty odbędą się w Centrum Kultury Zamek

Poznań ul. Św. Marcina 80/82

Harmonogram Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej w Lublinie

 

I warsztat
Warsztat integracyjno-relacyjny
20.03 (sob.) 9:00-13:30
II warsztat
STATUS
24.03 (środa) 17:00-19:15
III warsztat
PEWNOŚĆ
31.03 (środa) 17:00-19:15
IV warsztat
AUTONOMIA
7.04 (środa) 17:00-19:15
V warsztat
PRZYNALEŻNOŚĆ
14.04 (środa) 17:00-19:15
VI warsztat
SPRAWIEDLIWOŚĆ
21.04 (środa) 17:00-19:15
VII warsztat
Podsumowanie
28.04 (środa) 17:00-19:15

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową. 

Pierwszy, trzeci i czwarty zjazd warsztatów odbędzie się w Chatce Żaka, Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 16.

Drugi zjazd odbędzie się w Domu Kultury NARNIA, Lublin ul. Lwowska 12

Program Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej

I zjazd: Dramowy trening antydyskryminacyjny

 • treści wprowadzające głębsze rozumienie pojęć z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej takich jak elementy tożsamości pierwotnej i wtórnej, cechy stereotypów i uprzedzeń, grupy większościowe i mniejszościowe, pojęcie dyskryminacji;
 • ćwiczenia i techniki dramowe: budujące bezpieczeństwo, zaufanie i współpracę w grupie, stymulatory jako technika wprowadzająca do improwizacji.

II zjazd: Metoda dramy – ciąg dalszy

 • ciąg dalszy ćwiczeń i technik dramowych przydatnych nauczycielom w ich pracy antydyskryminacyjnej: rzeźba, pomnik, teatr obrazu, gorące krzesło, śledzenie myśli, teatr forum, improwizacja;
 • poszerzenie treści z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej: mechanizm dyskryminacji, struktury władzy a dyskryminacja, sposoby przeciwdziałania dyskryminacji i reagowania na jej przejawy;
 • zasady pracy dramą – wchodzenie i wychodzenie z ról, praca w świecie fikcji z odniesieniami do rzeczywistości, rola osoby prowadzącej;

III zjazd: Praca nad scenariuszami dramowych lekcji antydyskryminacyjnych

 • miejsce dramy i edukacji antydyskryminacyjnej w podstawie programowej
 • jak tworzyć scenariusze warsztatów dramowych
 • tworzenie i prowadzenie scenariuszy warsztatów dramowych o tematyce antydyskryminacyjnej wraz z informacjami zwrotnymi od pozostałych uczestniczek i uczestników oraz trenerek

IV zjazd: Podsumowanie DAA

 • wymiana informacji o przeprowadzonych przez siebie warsztatach, w tym reakcjach młodzieży, możliwościach zmian itp.
 • planowanie dalszych działań
 • możliwość uczestnictwa w seminarium z udziałem ekspertów/ek

logo DAAbaner