SUBST

SUBST. Reorientacja

Projekt „SUBST. Reorientacja” skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest edukowanie z zakresu przyczyn i zagrożeń wynikających ze zjawiska uzależnień oraz promowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami.

Struktura projektu

  • interaktywny spektakl połączony z mini-wykładem,
  • dramowe warsztaty profilaktyczne,
  • materiały edukacyjne.

Spektakl trwa 1,5 godz. i odbywa się w sali teatralnej. Na jedną sesję zapraszamy 2 klasy wraz z opiekunami. Podczas spektaklu młodzież ma możliwość wpływu na to co dzieje się na scenie oraz przedstawienia własnych pomysłów na rozwiązanie problemów bohaterów.

Każda klasa, która uczestniczyła w spektaklu, zostaje objęta 3-godzinnymi dramowymi warsztatami profilaktycznymi prowadzonymi przez terapeutów uzależnień i praktyków dramy. Uczniowie po zajęciach otrzymują materiały edukacyjne.

Innowacyjne podejście

Spektakl, który jest głównym elementem projektu został stworzony na podstawie realnych przypadków uczennic i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Pokazuje historię z życia Ani – próbującej odnaleźć się pośród codziennych trudności. Każda osoba z jej otoczenia ma swój sposób na przezwyciężanie problemów, ona też go szuka… Podczas przedstawienia ani razu nie pada słowo „uzależnienie” a mimo to, młodzi odbiorcy świetnie rozpoznają pokazane zjawisko. Dzięki temu przeradzają się w „ekspertów”, rozmawiają z bohaterami, dyskutują nad tym co wydarzyło się w spektaklu, jakie były tego przyczyny i jakie mogą być konsekwencje takich zdarzeń. Następnie sami wypracowują pomysły dotyczące tego, co można by zrobić by zatrzymać mechanizm „substytutu” – sięgania po substancje psychoaktywne w zastępstwie realizacji prawdziwych potrzeb – miłości, przyjaźni, bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem, dowartościowania itd. Opierając się na potencjale i pozytywnych zasobach osobistych uczennic i uczniów chcemy rozwijać ich wrażliwość i poczucie sprawstwa. W tym celu zapraszamy ich do wcielenia się w role bohaterów spektaklu i stworzenia nowych improwizacji.

Korzyści dla uczestników

Uczennice i uczniowie biorący udział w projekcie mają okazję poznać przyczyny oraz skutki mechanizmu uzależnień. Na zakończenie, każdy uczestnik otrzymuje ulotkę, z której integralną częścią jest baza tele-adresowa placówek, które udzielają wsparcia w trudnych sytuacjach.

W ramach projektu realizujemy również spektakle połączone z mini-wykładami dla rodziców.

Autorzy i realizatorzy projektu

Twórcami i realizatorami projektu są przede wszystkim pedagodzy, profilaktycy, psychologowie oraz terapeuci uzależnień, którzy są jednocześnie doświadczonymi praktykami dramy. Dbając o jak najwyższą jakość podejmowanych działań, zaprosiliśmy do współpracy również zewnętrznych specjalistów: m.in. eksperta ds. uzależnień oraz profesjonalną ewaluatorkę.

Kontakt w sprawie realizacji projektu

Zapraszamy szkoły i instytucje/placówki działające w obszarze profilaktyki uzależnień do współpracy.

Gimnazja z terenu dzielnicy Białołęka biorą udział w projekcie bezpłatnie – aby zgłosić szkołę do projektu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeń.

Zainteresowane osoby mogą się kontaktować z Agnieszką Bogucką – koordynatorką projektu telefonicznie: 0-506-440-764 lub drogą elektroniczną: a.bogucka@stop-klatka.org.pl