Prawa człowieka

Autorzy projektu

Autorami projektu są członkowie Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA oraz specjaliści w dziedzinie praw człowieka, absolwenci kursów edukacyjnych Fundacji Helsińskiej.

Continue reading

Warsztaty dla trenerów

Weekednowe warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych popularyzacją praw człowieka w środowisku lokalnym, min. w szkołach, świetlicach środowiskowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Continue reading

Edukacja rówieśnicza

Uczestnicy projektu mogą, w porozumieniu z koordynatorami projektu, przygotować i przeprowadzić zajęcia o prawach człowieka dla uczniów warszawskiego gimnazjum. W ten sposób dostaną szansę podzielenia się nowo zdobytą wiedzą, a przez to utrwalenia jej oraz zmierzenia się z rolą prowadzących – w bezpiecznych dla siebie okolicznościach, bo pod okiem koordynatorów projektu.

Continue reading

Warsztaty dla młodzieży

Projekt objął cykl 12 warsztatów prowadzonych równolegle dla dwóch grup młodzieży z Zespołu Szkół nr LXXXIII im. E. Konopczyńskiego w Warszawie. Wszystkie zajęcia w ramach projektu były prowadzone z użyciem dramy i innych interaktywnych metod, które angażowały uczestników – fizycznie, emocjonalnie i intelektualnie – w proces uczenia się.

Continue reading

Metody i techniki

Główną metodą realizacji celów projektu jest drama. W Europie i na świecie od lat projekty dramowe cieszą się uznaniem jako sprawdzona i skuteczna metoda edukacyjno-wychowawcza. W Polsce metoda dramy jest nowym zjawiskiem i dopiero od niedawna z powodzeniem wykorzystuje się ją w edukacji szkolnej.

Drama to forma edukacji wykorzystująca umiejętność wchodzenia w role, którą posiada każdy człowiek. Polega ona na stwarzaniu konfliktowych sytuacji, zarysowywaniu problemów i próbie ich rozwiązywania przez aktywną improwizację. Odwołuje się ona do osobistych doświadczeń uczestników zajęć. Odtwarzanie i poznawanie fragmentów własnego i cudzego życia pozwala na ustosunkowanie się do nich, moralne wartościowanie, a także rozbudzenie refleksji nad sobą, własnym postępowaniem i relacjami z innymi ludźmi. Drama jest rozpoznana jako efektywna metoda oddziaływań, prowadzących do indywidualnej zmiany postaw i rozwoju empatii. Drama jest metodą gwarantującą uczestnikom duży poziom bezpieczeństwa psychologicznego.

Continue reading