projekty

Teatr Forum – Obrazy są warte więcej niż tysiące słów

„Wszyscy musimy uprawiać teatr  – żeby dowiedzieć się kim jesteśmy i odkryć kim możemy się stać”
– A. Boal, twórca Teatru Uciśnionych.

Teatr Uciśnionych jest obecny na całym świecie, używany przez wiele różnych grup. W swojej ostatniej publikacji – „Aesthetic of the Oppresed”, Augusto Boal przekazuje swoją inspirującą wizję dotyczącą emancypacyjnej mocy teatru. Podsumowuje swoją pracę i rezultaty, które osiągnął w trakcie ostatnich 30 lat. Porusza również temat nowych form opresji, które dotykają ludzkość – ekonomiczna globalizacja, siła mediów itp. W swoim ostatnim opracowaniu, Boal eksploruje wszelkie formy ludzkiej ekspresji: malowanie, śpiew, gra, muzyka, taniec – pokazując głębsze znaczenie Teatru Uciśnionych.

 • Prowadząca:

lauraLaura de Witte – Francuzka żyjąca w Portugalii, założycielka NGO działającego na rzecz interwencji społeczno – kulturowej www.coop-mandacaru.weebly.com. Ekspert Edukacji Pozaformalnej i Edukacji Praw Człowieka. Jest współautorką „Kompasu – Podręcznika Edukacji Praw Człowieka z Młodzieżą”. Od 8 lat wykorzystuje Teatr Uciśnionych w pracy z grupami marginalizowanymi (młodzież i dzieci romskie, młodzież z biednych środowisk, dorośli nosiciele HIV, więźniowie).

 • Informacje dla uczestników i uczestniczek:

W trakcie warsztatów będziemy szukać pozawerbalnego języka, którym można komunikować się z widownią podczas spektakli Teatru Forum. Zbudujemy spektakl bazując na słowach, dźwiękach i obrazach. Szczególny nacisk położony będzie na budowanie przestrzeni złożonej z kartonu i gazet.

Teatr Legislacyjny – Prawo inspirowane spektaklem

Teatr Legislacyjny był rozwijany przez Augusto Boala i jego zespół Teatru Forum w Brazylii, w latach 1993-1997 – kiedy Boal pełnił funkcję burmistrza Rio de Janeiro. Docierali oni główne do biedniejszych dzielnic miasta i wspólnie z mieszkańcami dyskutowali nad ograniczeniami prawnymi oraz możliwymi rozwiązaniami. Narzędziem wyzwalającym dyskusję był spektakl Teatru Forum. Widzowie zarówno wchodzili na scenę prezentując swoje pomysły, jak też pisali komentarze i propozycje modyfikacji prawnych. Na zakończenie spektaklu, mała grupa ekspertów obserwujących proces zbierała wszystkie propozycje i tworzyła ramowy tekst nowych aktów prawnych lub poprawek do już istniejących dokumentów. Publiczność dzięki temu mogła od razu poddać pod dyskusję wypracowane propozycje i głosować nad ich przyjęciem lub odrzuceniem. W przypadku gdy osoby uczestniczące zaakceptowały wybrane propozycje, były one przekazywane do członków rady miasta bądź parlamentu. Radni lub parlamentarzyści debatowali najpierw nad otrzymanymi propozycjami ze swoją partią, a gdy ta zdecydowała o ich poparciu – dążyli do wcielenia w życie.

 • Prowadzący:

chris-2Christoph Leucht – współpracuje z Teatrem Uciśnionych od 1993 roku i tworzy grupy Teatru Forum od 2000 roku. Jest konsultantem inicjatyw romskich i kilku fundacji.  Jest częścią zespołu pedagogicznego programu Romed Rady Europy.
KURINGA, w której zespole jest Christoph to berlińska organizacja –  Theatre of The Oppressed prowadzona przez Barbarę Santos, bliską współpracowniczkę Augusto Boala.
Więcej informacji  tutaj.

 • Informacje dla uczestników i uczestniczek szkolenia:

Uczestnicy powinni być świadomi opresji prawnych, które wymagają tworzenia lub modyfikacji obowiązujących przepisów prawa. Pomoże to szybko znaleźć kluczowe problemy i na tej podstawie opracować spektakl w trakcie warsztatów.

Zgłoszenia grup Teatru Forum na Festiwal Theatre of The Oppressed

festiwal-logo-03Realizujesz spektakle Teatru Forum? Chciałbyś/chciałabyś zaprezentować swój spektakl podczas Festiwalu Theatre of The Oppressed?

Pierwszego dnia Festiwalu – 22 października masz możliwość zaprezentowania swojego spektaklu uczestnikom i uczestniczkom Festiwalu oraz mieszkańcom i mieszkankom Warszawy.

Wypełnij zgłoszenie do 15 września i przyjedź!
My – Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA zadbamy o miejsce, publiczność i zaplecze Twojego spektaklu.

Dodatkowe informacje – dotyczące finansowania i warunków uczestnictwa znajdują się w regulaminie. Zapoznaj się z nim przed wypełnieniem formularza.

Continue reading

Festiwal Theatre of The Oppressed

festiwal-logo-03

Festiwal Theatre of The Oppressed
22-27 października 2016r.
Warszawa

 

W dniach 22-27 października odbył się Festiwal Theatre of The Oppressed, podczas którego osoby uczestniczące wzięły udział w:

 • pokazie 3 spektakli Teatru Forum  /22 października/
 • pokazie spektaklu Teatru Legislacyjnego „NO means NO” /22 października/
 • cyklu szkoleń z Teatru Forum i Teatru Legislacyjnego prowadzony przez ekspertów z zagranicy – Laure de Witte i Christophera Leucht – eksperta z Kuringi. /23-27 października/

Continue reading

Z książką w walizce – edycja 2016

 

Głównym celem tegorocznej edycji projektu „Z książką w walizce” jest zachęcenie dzieci do wspólnych działań twórczych inspirowanych tekstem literackim. Warsztaty dla dzieci służą przede wszystkim nauce twórczego wykorzystywania języka polskiego, rozbudzeniu literackiej ciekawości uczestników. Podczas zajęć wspólnie z dziećmi czytamy i omawiamy literaturę dziecięcą (m.in. opowiadania Wojciecha Widłaka Małgorzaty Musierowicz czy wiersze Danuty Wawiłow i Marcina Brykczyńskiego), wykonujemy różnorodne ćwiczenia dramowe oraz podejmujemy własne próby literackie inspirowane poznanym tekstem.

Continue reading

Kapitał Kultury

Projekt “Kapitał Kultury” łączył kapitał społeczny i kulturalny w celu wzmacniania poczucia przynależności, wspólnotowości i akceptacji w społecznościach lokalnych. Wzmacnia kompetencje osób realizujących projekty kulturalne z zakresu działań edukacyjnych i animacyjnych dostarczając innowacyjnych metod pracy. Pozwolił wykorzystać nabyte kompetencje w wybranych społecznościach lokalnych odpowiadając na realne potrzeby.
Continue reading

Webinarium – formularz zgłoszeniowy

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA na potrzeby realizacji projektu pn. "Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu"

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera STOP-KLATKI (ok. raz w miesiącu, z informacjami o prowadzonych przez Stowarzyszenie działaniach, szkoleniach, pokazach, konferencjach)

  Mazowiecka Akademia Pozarządowa

  Celem projektu Mazowiecka Akademia Pozarządowa jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie województwa mazowieckiego w szczególności w powiatach wyszkowskim, węgrowskim, ostrowskim, ostrołęckim, makowskim oraz mieście Ostrołęka poprzez wzmocnienie potencjału pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnot i społeczności z wymienionych powiatów i miasta.

  Continue reading

  Publikacje z projektu do pobrania

  0001

  Publikacja „Drama w edukacji o uchodźcach i uchodźczyniach” powstała w ramach projektu „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna – kontynuacja”. 

  Składa się z dwóch części:
  • I – „Uchodźcy”, skupia  się na ludzkim aspekcie kryzysu migracyjnego.
  • II – „Edukacja międzykulturowa i uchodźcza”

  W drugiej części znajduje się dziewięć propozycji ćwiczeń ułożonych w schemat 90-minut lekcji  do prowadzenia zajęć w szkole z wykorzystaniem dramy w edukacji międzykulturowej i uchodźczej. Każdy z nich dostosowany jest do różnych grup wiekowych:  w edukacji wczesnoszkolnej, gimnazjum oraz edukacji ponadgimnazjalnej.

  Download

  publikacja_okladka


  Publikacja „Drama wzmacnia. Metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej” powstała w ramach projektu „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna”, „Dramowa Akademia Wolontariacka” i „Dramowi Obywatele”.

  Zawiera trzy części: obywatelską, antydyskryminacyjną i dotyczącą dramy. Została napisana  z myślą o środowisku nauczycielskim, trenerskim, działającym lokalnie i obywatelsko.

  Wśród artykułów znajdują się m.in.  przykładowe propozycje ćwiczeń ułożone w schemat lekcji z obszaru edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej, które zawierają również opisy technik dramowych.
  II wydanie poszerzone zostało o 4 scenariusze zajęć antydyskryminacyjnych.

  Download

  Działanie realizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Finansowanego
  z Funduszy EOG.

  baner

  Edukacja obywatelska metodą dramy? Zapoznaj się z raportem badawczym.

  pierwszaCzy metoda dramy stosowanej jest skutecznym
  narzędziem edukacji obywatelskiej?

  „Skuteczne narzędzie to takie,  które prowadzi do wzrostu kapitału społecznego, poczucia własnej wartości beneficjentów (tzn. młodzieży ponadgimnazjalnej) oraz ich aktywności obywatelskiej” – czytamy w raporcie z badania realizowanego przez Fundacje Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.
  Badanie realizowane było od kwietnia 2014 do kwietnia 2016 i obejmowało mieszkańców dwóch gmin województwa
  mazowieckiego (Długosiodło i Sadowne), gdzie realizowaliśmy działania od   września 2014 roku do grudnia 2015 roku.

  Pobierz raport i dowiedz się więcej o skuteczności dramy w działaniach obywatelskich: Download Continue reading

  Wspólne działania młodzieży i dorosłych

  W okresie październik 2015 – marzec 2016 młodzież biorąca udział wszkola liderow_20160227_9e wcześniejszych działaniach projektu oraz radni i radne Młodzieżowej Rady Miasta przy wsparciu tutorek ze Stowarzyszenia oraz dorosłych przygotowała i zrealizowała własne inicjatywy tj. : Continue reading

  28.04 webinarium: Jak zachęcać do zajęć dramowych w szkole?

  aktualności28 kwietnia br. o godzinie 18.30  zapraszamy na webinarium pt. „Jak zachęcać do zajęć dramowych w szkole?”, podczas którego:

  • przyjrzymy się argumentom wspierającym rozmowę o zajęciach dramowych w szkole z różnymi grupami odbiorców: decydenci (dyrektorzy, organy prowadzące szkoły), rada pedagogiczna, rodzice, uczniowie i uczennice;
  • podzielimy się swoim doświadczeniem w rozmowie z poszczególnymi grupami;
  • stworzymy bazę miejsc, skąd można czerpać wiedzę i inspirację do dialogu o dramie w szkole.

  kliknij w link http://spdstopklatka.clickwebinar.com/626617944 i weź udział w webinarium!

  Continue reading

  Debata „Dorośli hamują oddolną aktywność uczniów” – relacja

  Stopklatka_25_04_2016_004425 kwietnia 2016r. w klubokawiarni PaństwoMiasto odbyła się debata okfordzka: „Dorośli hamują oddolną aktywność uczniów” zorganizowana przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Czy dorośli są katalizatorem aktywności uczniów czy może blokadą ich kreatywności i spontaniczności? Czy nauczyciele i rodzice potrafią wyjść z utartych schematów, pochylić się nad warsztatowym stołem i po partnersku współpracować z uczniami? Inspiracją do tezy postawionej w debacie były wyniki badań prowadzonych podczas realizacji projektu Dramowi Obywatele przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Badania zostały opublikowane jako raport z badania nad skutecznością dramy w działaniach obywatelskich.

  Continue reading

  Lekcje dot. uchodźców prowadzone metodą dramy

  DAAu LOGOW dniach 13-14 kwietnia zapraszamy na dwudniowe dramowe warsztaty dające przestrzeń do doświadczenia dramy i tematyki uchodźczej na sobie, poprzez udział w dramowych scenariuszach lekcji, stworzonych w ramach projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna przez zespoły złożone z trenerki dramy, trenerki antydyskryminacyjnej i grupy nauczycieli/lek.

  Continue reading

  Szkolenie z dramy stosowanej dla warszawskich organizacji pozarządowych – nowy termin.

  Drodzy Animatorzy, Edukatorzy, Trenerzy i Wychowawcy!

  Zapraszamy pracowników i wolontariuszy warszawskich organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnot i społeczności do udziału w kompleksowym szkoleniu z dramy stosowanej obejmującym:

  • 2-dniowe szkolenie dramowe,
  • wsparcie przy przygotowaniu i przeprowadzeniu scenariusza dramowego w środowisku swojej organizacji (w tym superwizję koleżeńską),
  • coachingowe spotkanie odnośnie dalszych działań.

  Szkolenie współfinansowane jest ze środków EOG.

  Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz zgłoszeniowy do 31.03.2016 r.:

  Continue reading

  Seminarium: Drama w edukacji antydyskryminacyjnej – 5.03.2016r. Gdańsk

  logo DAA5 marca 2016r. w godzinach 11:00-15:30 Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA zaprasza nauczycieli/ki i osoby pracujące z młodzieżą na seminarium prezentujące różne metody pracy w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej.

   

  Podczas seminarium:

  • poznasz różne metodach pracy w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej
  • zobaczysz wykorzystanie dramy w tym obszarze
  • będziesz miał/a możliwość poznania lokalnych instytucji i organizacji pracujących w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej
  • poznasz ludzi, którzy chcą działać i działają w tym obszarze
  • poznasz absolwentów/ki  projektu “Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna”
  • weźmiesz udział w spektaklu Teatru Forum dotyczącym cyberprzemocy

  Continue reading

  17.02.2016 Webinarium: Mowa nienawiści w naszych szkołach

  IMG_652117 lutego br. o godzinie 17.00  zapraszamy na webinarium pt. „Mowa nienawiści w naszych szkołach”, podczas którego:

  • poznamy pojęcia związane z tym tematem
  • przyjrzymy się miejscom, w których nasi uczniowie spotykają się z mową nienawiści i tym, gdzie mogą zgłaszać sytuacje z nią związane
  • porozmawiamy o skutkach i przeciwdziałaniu mowie nienawiści
  • poznamy przykłady dobrych praktyk zwalczania mowy nienawiści.

  Aby wziąć udział w webinarium, kliknij w link https://spdstopklatka.clickwebinar.com/mowa-nienawisci-w-naszych-szkolach

  Continue reading

  Czas na rozwój!

  135stopklatkaWraz z końcem roku zakończyliśmy Dramową Akademię Wolontariacką, trzyletni projekt, który
  swoim zasięgiem objął trzy województwa: mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Wyszkoliliśmy 110 wolontariuszy, z których 17 po ukończeniu Akademii zdecydowało się na udział w stażu obywatelskim i zrealizowało swój autorski mini-projekt dramowy.

  Kim są wolontariusze długoterminowi? Czym się na co dzień zajmują? Co skłoniło ich do tworzenia swojej autorskiej inicjatywy? Jak wspominają realizację projektu? O trudnościach, ale i sukcesach, a także o planach na przyszłość rozmawiamy z Agnieszką Czusz- stażystką z Lublina i Justyną Dominiak z Warszawy.

  Continue reading

  Wolontariat w liczbach

  wl pierwsza

  Zakończyliśmy właśnie trzyletni projekt wolontariacki. Cieszymy się z każdego wolontariusza i z każdej zmiany, która przez ten czas zaszła. Mamy nadzieję na ciąg dalszy! Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem projektu w liczbach!

  Continue reading

  Festiwal Działań Obywatelskich

  Dramowi Obywatele_logo_colorFestiwal Działań Obywatelskich był spotkaniem  młodzieży i dorosłych z całej Polski – osób, które aktywnie działają na rzecz swojej społeczności lokalnej. Podczas Festiwalu grupy młodzieży prezentowały swoim rówieśnikom i dorosłym przeprowadzone działania obywatelskie, dzieliły się swoimi refleksjami i mówiły o rezultatach działań. Dorośli wzięli udział w cyklu szkoleniowo-tutoringowym prowadzonym przez specjalistów z Polski i z Islandii.

  Festiwal odbył się w dniach 10-11 lutego 2016r. w Warszawie w CKA Mrówka.

  W ramach  Festiwalu odbyła się:

  • prezentacja wyników badań na temat wpływu dramy i metod aktywnych na zwiększenie działań obywatelskich w społecznościach lokalnych
  • Przegląd Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich
  • cykl szkoleniowo-tutoringowy dla dorosłych

  Continue reading

  Przegląd Inicjatyw Młodzieżowych

  12645217_1210524412298511_5336997538766216875_nFestiwal Działań Obywatelskich to spotkanie młodzieży i dorosłych aktywnie działających na rzecz swojej społeczności lokalnej. Młodzież wzięła udział w I dniu Festiwalu – 10 lutego podczas Przeglądu Inicjatyw Młodzieżowych, w którym zaprezentowała swoje działania.

  Każdy mógł wziąć udział! 🙂

  • Organizowałeś/aś lub współprowadziłeś/aś kiedyś inicjatywę – przyjedź i pozwól, aby inni mogli skorzystać z Twojego doświadczenia!
  • Chciałbyś/abyś zacząć działać, ale nie wiesz od czego zacząć – przyjedź żeby dowiedzieć się jak postawić swoje pierwsze kroki

  Continue reading

  Festiwal Działań Obywatelskich – cykl szkoleniowo-tutoringowy

  Festiwal Działań Obywatelskich to spotkanie młodzieży i dorosłych aktywnie działających na rzecz swojej społeczności lokalnej. Dorośli wezmą udział w Przeglądzie Inicjatyw Młodzieżowych i cyklu szkoleniowo-tutoringowym.

  Dzięki udziałowi w projekcie:

  • weźmiesz udział w konferencji prasowej, podczas której dowiesz się jak drama i aktywne metody wpływają na podejmowanie aktywności na rzecz społeczności lokalnej
  • jaki wpływ mają działania obywatelskie na kształt społeczności lokalnych
  • poznasz środowisko pracujące z młodzieżą
  • dowiesz się jakie inicjatywy młodzieżowe realizowane są w całym kraju
  • poznasz technikę experiental learning z powodzeniem realizowaną w do pracy z młodzieżą w Islandi
  • poznasz wykorzystanie dramy w pracy z młodzieżą
  • dowiesz się, jak wykorzystać tutoring w pracy z młodzieżą

  Continue reading

  Czuję, rozumiem, akceptuję

  W pracy trenera ważna jest umiejętność podążania za grupą i gotowość do porzucenia własnej, zaplanowanej trasy na rzecz drogi, którą wskażą nam uczestnicy. Tak też zadziało się w przypadku warsztatu poprowadzonego przez Justynę Dominiak, która swój projekt realizowała dla uczniów klasy II szkoły podstawowej.

  Continue reading