Dramowe Historie Uchodźców

Scenariusz zajęć – dramowe historie uchodźców

rekwizytyStopklataka03Raport z badań Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej –pt. „Dyskryminacja – obecność nieusprawiedliwiona” pokazuje, że nauczyciele i nauczycielki potrzebują wsparcia w obszarze pracy z różnorodnością i rozwoju tolerancji w klasach. Odpowiedzią na te potrzeby jest projekt Dramowe historie uchodźcze, w ramach którego powstały scenariusze zajęć dramowych dotyczących tematyki uchodźctwa.

Pilotaż scenariuszy miał miejsce w warszawskich szkołach:

  • Gimnazjum nr 34
  • Społecznej Szkole Podstawowej STO nr 30
  • Szkole Podstawowej nr 85
  • Szkole Podstawowej nr 330

Pobierz materiały do zajęć!

Continue reading

Dramowe historie uchodźców

Projekt pt. Dramowe historie powstał w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb nauczycieli i nauczycielek w obszarze pracy z klasą w tematyce uchodźctwa.
W ramach projektu:

  • powstaną dwa dramowe scenariusze zajęć (jeden dla szkół podstawowych i jeden dla gimnazjalnych) dot. uchodźców, które będą przeznaczone dla nauczycieli i nauczycielek z terenu m.st. Warszawy,
  • przeprowadzone zostanie webinarium „Jak pracować z klasą w tematyce uchodźstwa”,
  • powstanie artykuł, zawierający scenariusze zajęć, wraz z praktycznymi wskazówkami ich zastosowania.

Scenariusze warsztatów zostaną oparte o historie uchodźców oraz przygotowane metodą dramy stosowanej (ang. applied drama).

Continue reading