Obywatelski Trening Zimowy

Uczestnicy projektu Dramowi Obywatele w ferie zimowe zakończyli pierwszą fazę udziału w Projekcie! Wkraczamy w kolejny etap, w którym grupy młodzieży z gmin Długosiodło i Sadowne będą przygotowywać i realizować działania swojego pomysłu.

Zgłoszenia do projektu Dramowi Obywatele – dorośli

Zapraszamy dorosłych z gmin Sadowne i Długosiodło do udziału w Projekcie!

Włączcie się w realizację naszego celu, którym jest poszerzenie oferty działań obywatelskich skierowanych do młodzieży i zbudowanie w gminach międzypokoleniowych zespołów aktywistów, zakorzenionych w Waszej społeczności.

Zapraszamy naczycielki/li do udziału w Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej!

Rusza rekrutacja nauczycielek/li* z Lublina, Poznania i okolic tych miast, do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów z wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej, który będzie się odbywał od marca do czerwca 2015 r.