o dramie

Teoretyczne podstawy Teatru Forum

Teatr Forum został stworzony przez Augusto Boala w 1973 roku w Limie, dzięki czarnoskórej kobiecie, która uczestniczyła w jednej z jego sesji teatralnych. Następnie zaś z jego inicjatywy został wprowadzony i rozpowszechniony na całym świecie. Technika używana wówczas przez Boala była nazywana „symultanicznym dramapisarstwem” i polegała na tym, że po badaniach przeprowadzonych wśród społeczności lokalnej zespół tworzył przedstawienie teatralne, by dać w ten sposób informację zwrotną uczestnikom rozmów. W czasie takich spektakli, widownia przedstawiała aktorom propozycje rozwiązań do odegrania. Każda nowa propozycja oznaczała kolejną improwizację. W 1973 roku owa czarna kobieta zaproponowała swoje rozwiązanie, ale nie była zadowolona z tego jak aktorka je odgrywa, więc sama weszła na scenę. To był początek Teatru Forum. Boal uznał wówczas, że znacznie lepszym sposobem skłaniania ludzi do aktywności społecznej niż mówienia im, co mają robić, jest prowokowanie i włączanie widzów w teatr, w którym sami mogą być aktywni. Skupimy się tu na teoretycznych i metodologicznych ramach Teatru Forum. Czytaj dalej