zespół

Małgorzata Winiarek-Kołucka

Małgorzata Winiarek-Kołucka Gosia_WK

Prezeska Zarządu Stowarzyszenia

trenerka i superwizorka dramy

m.winiarek@stop-klatka.org.pl

tel 691 657 033

#wydobywanie potencjału z ludzi # ciekawość świata #zarządzanie #tango argentyńskie #relaksacja
W Stowarzyszeniu działa od 2006 roku, w Zarządzie od 2009.

Obecnie z roli Prezeski Zarządu Stowarzyszenia zajmuję się:

 • koordynowaniem prac zespołu Stowarzyszenia
 • zarządzaniem działem projekty
 • koordynowaniem Szkoły Dramy Stosowanej
 • zarządzaniem budżetem Stowarzyszenia
 •  

  Na codzień jest również trenerką i superwizorką dramy – prowadzi edukacyjne warsztaty dramowe w ramach projektów BAZA, Perspektywy i MAKS oraz uczy dramy w Szkole Dramy Stosowanej, Dramowej Akademii Wolontariackiej oraz wielu zewnętrznych kursach/szkoleniach. Jest opiekunką merytoryczną w projekcie Dramowi Obywatele oraz managerką projektu “Fotel Forum Theatre Against Early School Leaving”.

  Czytaj dalej

  zespół

  Agnieszka Buśk

  Agnieszka Buśk Aga_Buśk

  Wiceprezeska Stowarzyszenia

  trenerka dramy

  a.busk@stop-klatka.org.pl

  tel. 506-440-764

  #działania obywatelskie #taniec #innowacje #motocykle #działania ekstremalne

   

  Ze STOP-KLATKĄ związana od 2007 roku jako trenerka, aktorka i jockerka interaktywnych spektakli. Realizowała i koordynowała projekty profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Obecnie skoncentrowana na działaniach dramowych związanych z budowaniem kapitału społecznego i kształtowaniem postaw obywatelskich oraz szkoleniem grup z zakresu metody dramy.

  Z ramienia Zarządu Stowarzyszenia koordynuje działalność gospodarczą organizacji.

  Czytaj dalej

  zespół

  Marta Hamerszmit

  Marta Hamerszmit Marta_H

  Wiceprezeska Stowarzyszenia

  trenerka dramy

  m.hamerszmit@stop-klatka.org.pl

  tel. 608013532

  #dialog międzypokoleniowy #wolontariat #badanie #kapitał społeczny #improwizacja #góry
  W STOP-KLATCE prowadzi warsztaty dramowe, koordynuje działania wolontariuszy i stażystów, koordynuje działania promocyjne, wspótworzy zespół Teatru Forum Stowarszyszenia. Jest trenerką w projektach  “Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu”, “Perspektywy – ja na zmieniającym się rynku pracy”. W Stowarzyszeniu zajmuje się też badaniami ewaluacyjnymi. Fascynuje ją łączenie potencjałów ludzi.

  “Gdy ktoś marzy samotnie, to jest to tylko marzenie. Gdy wiele osób marzy razem, jest to początek nowej rzeczywistości.”

  F. Hundertwasser

   

  zespół

  Zofia Krystman

  Zofia KrystmanZofia_Krystman

  Koordynatorka projektu

  BAZA -Baza Akcji Zintegrowanej Animacji

  z.krystman@stop-klatka.org.pl

  #teatr #muzyka #młodzież #jazda konna #wycieczki górskie

   

  W zespole STOP-KLATKI od 2012 roku.

  Koordynuje projekt BAZA. Współprowadzi warsztaty w ramach projektu “Z książką w walizce”. Wspiera realizowane przez Stowarzyszenie spektakle od strony realizacji technicznej (światło, dźwięk, wizualizacje).

  Czytaj dalej

  zespół

  Marta Jankowska

  Marta Jankowska Marta_Jankowska

  koordynatorka procesu

  certyfikacji

  Praktyka, Trenera i Superwizora Dramy w Stowarzyszeniu

  m.jankowska@stop-klatka.org.pl

  #ciekawość ludzi #przyjaźń #podróże #kontakt z naturą #Puszkin  #chęć zmiany #aktywność fizyczna  #kuchnia indyjska

   

  Ze STOP-KLATKĄ związana od 4 lat. Trenerka dramy, aktorka i jokerka  m.in. w projektach dotyczących rozwoju kompetencji obywatelskich “Obywatel PRO”, profilaktyce uzależnień “SUBST”, przeciwdziałania przemocy “SPOKO”, rozwoju kompetencji nauczycielskich “Nauczyciel w Nowej Roli”, rozwoju kompetencji społecznych “MAKS”, łamaniu praw obywatelskich Teatru Forum “Wieczór z Rzecznikiem”, rozwijaniu inteligencji emocjonalnej “Mądrzy w Emocjach”. Trenerka metody dramy w Stosowanej Szkole Dramy oraz w Instytucie Kultury Polskiej UW.

  Czytaj dalej

  zespół

  Karolina Sieńkowska

  Karolina Sieńkowska Karolina_Sieńkowska

  Koordynatorka projektu

  Wolontariat w STOP-KLATCE

  k.sienkowska@stop-klatka.org.pl

  #kino europejskie # spotkania z ludźmi # muzyka # teatr improwizowany # wydobywanie potencjałów z ludzi    #proces twórczy

  Prowadzi warsztaty dla młodzieży ponadgimnazjalnej z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego (projekt Perspektywy), gimnazjalnej – w tematyce profilaktyki uzależnień i przemocy (projekt BAZA) oraz asystuje przy projekcie MAKS-Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych. Gra w spektaklach interaktywnych dla dzieci (IT), młodzieży (SUBST) oraz w spektaklach Teatru Forum (SPOKO). Współtworzy Zespół ds Promocji działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

  Czytaj dalej

  zespół

  Anna Cieśluk

  Anna Cieślukwww_testowe_STOPklatka-1159

  trenerka dramy 

  a.ciesluk@stop-klatka.org.pl

  tel. 502 501 369

  #coaching #zdrowie # relaksacja #sprawczość #wolność #kreatywność

  W Stowarzyszeniu działa od 2006 roku. Na codzień jest trenerką dramy i coachem.

  Obecnie prowadzi edukacyjne warsztaty dramowe dla młodzieży w ramach projektów Perspektywy i Dramowi Obywatele. Współpracuje także przy realizacji projektu dla nauczycieli „Nauczyciel w Nowej Roli” (2013-2015) jako trener wiodący.

  Uczy także dramy w Szkole Dramy Stosowanej, Dramowej Akademii Wolontariackiej oraz wielu zewnętrznych kursach/szkoleniach.

  W ostatnich latach zrealizowała projekty dla młodzieży z rozwijania postawy przedsiebiorczości m.in. „OBYWATEL PRO” (2013-2014), „Perspektywy. Ja na zmieniającym się rynku pracy” (2011, 2012, 2013, 2014),  „Jak rozkwitać w Warszawie” (2012),  projekt rozwoju twórczego  „TROPER” (w latach 2009, 2010, 2011), program edukacyjno-wychowawczy „po_MOC”  (2009), programu rozwoju osobistego „twórczyczas” (2008), programu dla osób uzależnionych „Perspektywa Marzenie” (2007)

  Współpracowała także przy realizacji projektów dla nauczycieli „Nauczyciel w Nowej Roli” (2013-2014) jako trener wiodący.

  Autorka szkoleń dla nauczycieli i pedagogów z metody dramy „Metody wspierające wybór drogi zawodowej uczniów”, „Twórcze metody pracy na zajęciach szkolnych”, „Drama w rozwijaniu asertywności”, „Drama w rozwijaniu kreatywności” (realizowane cyklicznie)

  Czytaj dalej

  zespół

  Dominika Tokarczyk

  Dominika Tokarczyk Dominika_Tokarczyk

  Koordynatorka projektu

  Perspektywy. Ja na zmieniającym się rynku pracy

  d.tokarczyk@stop-klatka.org.pl

  #optymistka #drugi człowiek #motywacja #praca z ludźmi #muzyka #dobre jedzenie #skrzypce #socjologia muzyki

   

  Ze STOP-KLATKĄ związana od października 2013 roku. 160-godzinny staż zakończyła powitaniem w Zespole Stowarzyszenia :)

  Jest odpowiedzialna za ewaluację projektu Perspektywy.Ja na zmieniającym się rynku pracy. Prowadzi także warsztaty w ramach tego projektu. Gra w spektaklach interaktywnych w ramach projektu BAZA i bierze udział jako asystent prowadzącego w działaniach projektu MAKS.

  W biurze odpowiedzialna jest za tworzenie i utrzymywanie porządku w bazach danych. Współtworzy Zespół ds Promocji działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

  CZĘŚĆ II

  Doświadczenie i wykształcenie

  Ukończyła studia licencjackie w Instytucie Profilaktyki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego broniąc pracy pt. “Muzyka jako forma arteterapii w pracy z niedostosowanymi społecznie”. Obecnie jest studentką Socjologii stosowanej i antropologii społecznej na tym samej uczelni, specjalizując się w mediacjach i negocjacjach.

  Współprowadziła Koło Dramy Stosowanej im. Johna Somersa na Uniwersytecie Warszawskim i była odpowiedzialna za organizację warsztatów z Johnem Somersem, a także innych projektów dramowych na uczelni. Odbyła 150-godzinny staż w Ośrodku Socjoterapii. Prowadziła warsztaty z młodzieżą gimnazjalną w ramach Klubu Praktyka Dramy.

  Ukończyła szkołę muzyczną I i II stopnia w klasie skrzypiec.

   

  zespół

  Kamilla Gryszel

  Kamilla Gryszel

  koordynatorka projektu

  MAKS – Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych

  k.gryszel@stop-klatka.org.pl

  #książki #gry #organizacja #gokarty #jedzenie na wynos

   

  Współpracę ze Stop-Klatką rozpoczęła w październiku 2013 roku, kiedy to rozpoczęła 160-godzinny staż. Po jego zakończeniu dołączyła do Zespołu Stowarzyszenia.

  Gra w spektaklach interaktywnych w ramach projektu BAZA, prowadzi ewaluację projektu „Z książką w walizce”, a także bierze udział w warsztatach projektu MAKS jako asystent trenera. Jest odpowiedzialna za organizację pracy w biurze. Pilnuje porządku oraz prowadzi skrzynkę mailową Stowarzyszenia.

  Czytaj dalej

  zespół

  Katarzyna Dzięciołowska

   

  Katarzyna Dzięciołowska

  Koordynatorka projektu

  Dramowi Obywatele

  k.dzieciolowska@stop-klatka.org.pl

  #harcerstwo #młodzież #społeczeństwo obywatelskie #historia #Europa Środkowa #podróże

   

  W zespole STOP-KLATKI od września 2013 roku.

  Członkini zespołu FOTELa, w którym odpowiada za stronę fotel-project.eu. Koordynuje projekt Dramowi Obywatele, nastawionego na aktywizację małych społeczności na Mazowszu.

  Czytaj dalej