oferta zajęć, szkoła ponadgimnazjalna

Szkoła ponadgimnazjalna

W liceach, technikach i szkołach zawodowych stawiamy na pracę z uczniami w dwóch obszarach – profilaktyki i rozwoju zawodowego. W ofercie mamy przede wszystkim spektakle teatru forum i warsztaty z wykorzystaniem

Warsztaty integracyjne

Celem tego 6-godzinnego programu jest zbudowanie więzi w klasie na początku roku szkolnego, co pozwoli uczniom później rozwijać się atmosferze zaufania.

Szczegółowa oferta: LINK

Perspektywy, ja na zmieniającym się rynku pracy

To 3-godzinne warsztaty, które wyposażą uczniów w poczucie wpływu na własną sytuację życiową, narzędzia komunikacyjne do rozmowy z pracodawcą i współpracownikami oraz świadomość i umiejętność nazywania swoich kompetencji, potrzeb i wartości.

Szczegółowa oferta: LINK

SPOKO. SPOtkania z KOnfliktem

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Głównym jego celem jest pokazanie młodzieży różnic między przemocą a konfliktem oraz przygotowanie ich do adekwatnego reagowania w obydwu przypadkach.

Szczegółowa oferta: LINK

SUBST. Reorientacja

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Głównym jego celem jest edukowanie młodzieży z zakresu przyczyn i zagrożeń wynikających ze zjawiska uzależnienia oraz promowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami.

Szczegółowa oferta: LINK

SIEĆ. Interaktywny spektakl o cyberprzemocy

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Jego głównym celem uświadomienie młodzieży potencjalnych skutków nieprzemyślanych działań w internecie i uwrażliwienie ich na uczucia innych.

Szczegółowa oferta: LINK

Zachęcamy do kontaktu: k.dzieciolowska@stop-klatka.org.pl, tel.: 733 014 400.

O technikach, które proponujemy można przeczytać w dziale „o dramie” na naszej stronie www: http://stop-klatka.org.pl/o-dramie/.

Jeśli chcesz poznać ludzi, którzy prowadzą warsztaty zapraszamy tu: http://stop-klatka.org.pl/zespol/.

oferta zajęć, szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

Realizujemy programy, w ramach których dzieci uczą się o sobie i o innych:

  • poznają emocje – ich nazwy i sposoby wyrażania;
  • dowiadują się, dlaczego współpraca jest ważna i jak zrobić, by była skuteczna;
  • odpowiadają sobie na pytania, jak mówić, by być słuchanym, jak słuchać, by koledzy chcieli do nas mówić, jak komunikować o swoich potrzebach;
  • testują zachowania w sytuacji konfliktowej – dowiadują się, co to jest konflikt, co pomaga, co przeszkadza, jak sobie radzić w takich sytuacjach.

Techniki pracy, których korzystamy są różne w zależności od potrzeb i możliwości grupy. Przede wszystkim korzystamy z metody dramy, która daje dzieciom szansę przećwiczenia zachowań w różnych sytuacjach poprzez zabawę. Chętnie odwołujemy się do wyobraźni dzieci i sięgamy po teksty kultury, dzięki czemu dzieci chętniej uwewnętrzniają proponowaną przez nas wiedzę i wprowadzanie zasady.

Mamy wypracowane trzy konkretne programy, które dostosowujemy w kontakcie z kadrą danej szkoły.

Warsztaty integracyjne.

To oferta na początek roku dla dzieci z klas IV, V i VI.

Celem tego 6-godzinnego programu jest zbudowanie więzi w klasie na początku roku szkolnego, co pozwoli uczniom później rozwijać się atmosferze zaufania.

Szczegółowa oferta: LINK

Więź – profilaktyka przez integrację

To propozycja dla klas IV, V i VI.

Celem tego 12-godzinnego cyklu zajęć jest rozwój umiejętności interpersonalnych dzieci oraz zwiększenie świadomości wartości, potrzeb, zainteresowań własnych oraz innych osób w klasie.

Szczegółowa oferta: LINK

Interaktywny spektakl dla dzieci

To oferta dla dzieci z klas nauczania początkowego.

Spektakl w aktywny sposób rozwija w dzieciach rozumienie emocji swoich i innych.

Szczegółowa oferta: LINK

Z książką w walizce.

To propozycja dla dzieci z klas I, II i III z zakresu edukacji kulturalnej.

To cykl 10 warsztatów dla dzieci, którego celem jest odkrycie na nowo literatury i poznanie bogactwa świata, który ona przedstawia, oraz znalezienie w niej odpowiedzi na przeżywane przez dzieci problemy.

Szczegółowa oferta: LINK

Zachęcamy do kontaktu: k.dzieciolowska@stop-klatka.org.pl, tel.: 733 014 400.

O technikach, które proponujemy można przeczytać w dziale „o dramie” na naszej stronie www: http://stop-klatka.org.pl/o-dramie/.

Jeśli chcesz poznać ludzi, którzy prowadzą warsztaty zapraszamy tu: http://stop-klatka.org.pl/zespol/.

oferta zajęć, przedszkole

Przedszkole

Współpracujemy z przedszkolami, które zainteresowane są rozwojowymi zajęciami dla dzieci z zakresu rozumienia emocji swoich i innych oraz konstruktywnego ich wyrażania, a także współdziałania w grupie i na jej korzyść. Dostosowujemy programy do potrzeb grup we współpracy z wychowawcami i w odpowiedzi na przeprowadzoną przez nich diagnozę. Nasze zajęcia są barwne i ciekawe, a jednocześnie pozwalają dzieciom przyswoić zasady, które w przyszłości pozwolą im lepiej komunikować się z innymi i zrozumieć otaczający je świat.

Zachęcamy do kontaktu: k.dzieciolowska@stop-klatka.org.pl, tel.: 733 014 400.

Jeśli chcesz poznać ludzi, którzy prowadzą warsztaty zapraszamy tu: http://stop-klatka.org.pl/zespol/.

gimnazjum, oferta zajęć

Gimnazjum

<p>Nasze programy realizowane w gimnazjach odpowiadają przede wszystkim na potrzebę przeciwdziała ryzykownym zachowaniom. Realizujemy w nich tzw. profilaktykę pozytywną, stawiając na integrację uczniów w grupie rówieśniczej, jaką jest klasa. Ale także rozmawiamy z uczniami wprost na temat konfliktu, cyberprzemocy czy używek.</p>
<p style=”margin-left:20px;”><strong>&rarr;</strong> Warsztaty integracyjne</p>
<p>Celem tego 6-godzinnego programu jest zbudowanie więzi w klasie na początku roku szkolnego, co pozwoli uczniom później rozwijać się atmosferze zaufania.</p>
<p>Szczegółowa oferta: LINK</p>
<p style=”margin-left:20px;”><strong>&rarr;</strong> SPOKO. SPOtkania z KOnfliktem</p>
<p>To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Głównym jego celem jest pokazanie młodzieży różnic między przemocą a konfliktem oraz przygotowanie ich do adekwatnego reagowania w obydwu przypadkach.</p>
<p>Szczegółowa oferta: LINK</p>
<p style=”margin-left:20px;”><strong>&rarr;</strong> SUBST. Reorientacja</p>
<p>To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Głównym jego celem jest edukowanie młodzieży z zakresu przyczyn i zagrożeń wynikających ze zjawiska uzależnienia oraz promowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami.</p>
<p>Szczegółowa oferta: LINK</p>
<p style=”margin-left:20px;”><strong>&rarr;</strong> SIEĆ. Interaktywny spektakl o cyberprzemocy</p>
<p>To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Jego głównym celem uświadomienie młodzieży potencjalnych skutków nieprzemyślanych działań w internecie i uwrażliwienie ich na uczucia innych.</p>
<p>Szczegółowa oferta: LINK</p>
<p>Zachęcamy do kontaktu: <a href=”mailto:k.dzieciolowska@stop-klatka.org.pl”>k.dzieciolowska@stop-klatka.org.pl</a>, tel.: 733 014 400.</p>
<p>O technikach, które proponujemy można przeczytać w dziale „o dramie” na naszej stronie www: <a href=”http://stop-klatka.org.pl/o-dramie/”>http://stop-klatka.org.pl/o-dramie/</a>.</p>
<p>Jeśli chcesz poznać ludzi, którzy prowadzą warsztaty zapraszamy tu: <a href=”http://stop-klatka.org.pl/zespol/”>http://stop-klatka.org.pl/zespol/</a>.</p>

Dramowi Obywatele

Edukacja obywatelska metodą dramy? Zapoznaj się z raportem badawczym.

pierwszaCzy metoda dramy stosowanej jest skutecznym
narzędziem edukacji obywatelskiej?

„Skuteczne narzędzie to takie,  które prowadzi do wzrostu kapitału społecznego, poczucia własnej wartości beneficjentów (tzn. młodzieży ponadgimnazjalnej) oraz ich aktywności obywatelskiej” – czytamy w raporcie z badania realizowanego przez Fundacje Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.
Badanie realizowane było od kwietnia 2014 do kwietnia 2016 i obejmowało mieszkańców dwóch gmin województwa
mazowieckiego (Długosiodło i Sadowne), gdzie realizowaliśmy działania od   września 2014 roku do grudnia 2015 roku.

Pobierz raport i dowiedz się więcej o skuteczności dramy w działaniach obywatelskich: Download Czytaj dalej