Teatr obrazu

Teatr obrazu (ang. Image Theatre) – praca z grupą skupia się wokół tworzenia pomnika z ciał uczestników, będącego kwintesencją uczuć, doświadczeń, problemów (oppressions) członków społeczności. Uczestnicy są następnie proszeni o stworzenie pomnika idealnego, w którym nie ma już żadnej opresji, oraz o wizualne przedstawienie transformacji rzeczywistości realnej w idealną, czyli taką jaka mogłaby być.

Pracę z ludzkimi pomnikami opiera Boal na założeniu, z którego wychodził również wspaniały polski praktyk teatralny, Jerzy Grotowski, że czynienie myśli widzialnymi, sięganie do zawartych w ciele mechanizmów opresji, daje uczestnikom dostęp do poziomów o znaczeniu archetypicznym, których nie dosięga język mówiony*. Image Theatre jest często wykorzystywanym elementem w warsztatach Teatru Forum oraz w procesie kreacji przedstawienia forum.


* Schutzman, Mady and Cohen-Cruz, Jan, (red.) (1995) Playing Boal. Theatre, therapy, activism. London: Routledge, s. 128