Warszawa

Niżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram działań DAW dla mieszkańców Warszawy.

Działanie Więcej informacji Termin
Zgłoszenia online Osoby chcące wziąć udział w DAW wypełniają zgłoszenia online, Stowarzyszenie je analizuje i na bieżąco zaprasza wybrane osoby do kolejnego etapu rekrutacji. do zapełnienia listy, nie później niż do 2 kwietnia
Rozmowy kwalifikacyjne Rozmowy z potencjalnymi uczestnikami projektu; wybór grupy 16 osób. 27 marca lub 3 kwietnia 2012
Podpisanie kontraktów uczestnictwa Podpisanie przez uczestników dokumentów związanych z udziałem w projekcie. do 10 kwietnia 2012
Szkolenie wprowadzające - podstawy warsztatu budującego kapitał społeczny, 16 godzin Integracja i zasady współpracy dla całej grupy i dla 4-osobowych zespołów wolontariackich, elementy kapitału społecznego, wskazówki do pracy zespołów (komunikacja, role w zespole, podział zadań i inne), tworzenie warsztatu: badanie potrzeb, cele, ewaluacja, współpraca z placówkami. 22-23 kwietnia 2012
Praca w 4-osobowym zespole wolontariackim, tutoring Wybór grupy, dla której wolontariusze stworzą warsztat, badanie jej potrzeb, ustalenie celów warsztatu – przy współpracy z tutorem, osobą doświadczoną w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dramowych. terminy ustalają zespoły wolontariackie
Szkolenie z metody dramy stosowanej, 32 godziny Wybrane ćwiczenia i techniki dramowe do pracy z grupami nad budowaniem kapitału społecznego – udział, omówienie struktury i zasad prowadzenia. Tworzenie własnych warsztatów, w 4-osobowych zespołach, przy wsparciu trenerek dramy. 10-13 maja 2012
Praca w 4-osobowym zespole wolontariackim, tutoring Dopracowanie warsztatów, stworzenie narzędzi ich ewaluacji. Współpraca z placówkami, gdzie realizowane będą warsztaty. Grupy mają do dyspozycji tutorów i specjalistę ds. ewaluacji. terminy ustalają zespoły wolontariackie
Wolontariuszki i wolontariusze prowadzą warsztaty Wolontariusze prowadzą warsztaty w dwójkach, tworzą opis warsztatu i jego rezultatów oraz galerię zdjęć na stronę internetową i do publikacji o projekcie. do 16 czerwca 2012
Spotkanie kończące Akademię w Warszawie Omówienie przez zespoły i ich tutorki procesu tworzenia i realizacji warsztatów, wyników ich ewaluacji oraz możliwości współpracy przy kolejnych inicjatywach prospołecznych i edukacyjnych. 20 czerwca 2012 w godz. 17.00-20.00

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą emailową.

Udział we wszystkich szkoleniach jest nieodpłatny i obowiązkowy. Oprócz podanych wyżej działań każdy z uczestników będzie zobowiązany do uczestniczenia w ewaluacji projektu (wywiady, ankiety).