Szkolenia

Warsztaty

Zapraszamy do zapoznania się z opisami warsztatów, które zostaną poprowadzone przez polskich i zagranicznych ekspertów od dramy stosowanej w trakcie IV Międzynarodowej Konferencji Dramy Stosowanej.

11:00-13:30 I sesja warsztatowa
Drama w kształtowaniu postaw antydyskryminacyjnych
Dominika Cieślikowska
Moc dramy w profilaktyce – aby konflikt nie przerodził się w przemoc
Marta Jankowska, Monika Kisła
Budowanie relacji zawodowych
Aleksandra Chodasz
Trash Monster – drama w nauczaniu o środowisku
Asa Helga Ragnarsdottir
Drama w nauczaniu języka angielskiego
dr hab. Alicja Gałązka
Daj głos młodzieży – Teatr Forum w pracy z nastolatkami
Laura de Witte, Olga Stobiecka-Rozmiarek
13:30-14:30 Przerwa obiadowa
14:30-17:00 II sesja warsztatowa
Drama w kształceniu kompetencji międzykulturowych uczniów i pracowników
dr Adam Jagiełło-Rusiłowski
Drama w kształtowaniu postaw obywatelskich
Agnieszka Buśk
Dramowe narzędzia wspierające wybór drogi zawodowej
Anna Cieśluk, Marta Hamerszmit
Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy
Asa Helga Ragnarsdottir
Pokaż, zagraj, wymyśl- odkryj co autor miał na myśli. Drama w nauczaniu języka polskiego
Justyna Mokrzyńska
Słowa są niepotrzebne- wykorzystanie obrazu, ruchu
i dźwięku w Teatrze Uciśnionych
Laura de Witte
17:00-17:15 Przerwa kawowa

Drama w nauczaniu języka angielskiego

Praktyczny warsztat dramowy pozwoli uczestnikom poznać wybrane strategie i techniki dramowe, które zapewniają empatyczny, holistyczny, kreatywny i pełen humoru proces uczenia się języka angielskiego.

Podczas warsztatu uczestnicy:
• dowiedzą się jak drama aktywizuje nasz mózg i pozwala na tworzenie nowych struktur neurologicznych sprzyjających uczeniu się języka obcego (w oparciu o teorie neurodydaktyki i neuropsychologii)
• poznają skuteczne sposoby aktywizowania językowego uczniów na różnym poziomie kompetencji językowych poprzez kreowanie fikcyjnego kontekstu.
• odkryją sposób zintegrowanego nauczania wszystkich umiejętności językowych poprzez proces dramowy.

Prowadząca:

agalazka Alicja Gałązka – Prof. Nadzw dr hab. , psycholog, lingwista, licencjonowany coach, trener oraz pedagog. Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim. Autorka licznych programów studiów podyplomowych. Międzynarodowy trener z zakresu m. in. umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Założyciel Śląskiej Szkoły Dramy. Autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych Future Learning System opartej o założenia psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy.

 

Słowa są niepotrzebne-wykorzystanie obrazu, ruchu i dźwięku w Teatrze Uciśnionych

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać zmysły, ciało, dźwięki zgodnie z założeniami i metodologią Teatru Uciśnionych.

Spotkanie będzie okazją do dyskusji o potencjale i ograniczeniach ekspresji pozawerbalnej w edukacji. Warsztat prowadzony po angielsku z możliwością tłumaczenia. Ten blok to zwiastun dwudniowych warsztatów o ekspresji pozawerbalnej w teatrze uciśnionych.

Uczestnicy:

 • Omówią przykłady z Europy i Ameryki południowej;
 • Zastanowią się nad potencjałem TF jako narzędzia emancypacji i edukacji;
 • Dostaną wskazówki jak wykorzystać różne formy komunikacji pozawerbalnej do stworzenia przedstawienia Teatru Uciśnionych;
 • Odkryją potencjał i ograniczenia ekspresji pozawerbalnej na sobie

Prowadząca:

laura Laura De Witte- Francuska żyjąca w Portugalii, założycielka NGO działającego na rzecz interwencji społeczno – kulturowej www.coop-mandacaru.weebly.com. Ekspert Edukacji Pozaformalnej i Edukacji Praw Człowieka. Jest współautorką „Kompasu – Podręcznika Edukacji Praw Człowieka z Młodzieżą”. Od 8 lat wykorzystuje Teatr Uciśnionych w pracy z grupami marginalizowanymi (młodzież i dzieci romskie, młodzież z biednych środowisk, dorośli nosiciele HIV, więźniowie).

 

Daj głos młodzieży- Teatr Forum w pracy z nastolatkami

Podczas warsztatu trenerki z Portugalii i Polski podzielą się swoim doświadczeniem pracy metodą Teatru Forum z młodzieżą (16-18 lat) oraz ze społecznością romską. Pokażą jak można wykorzystywać Teatr Forum, by integrować społeczność, przeciwdziałać wykluczeniu, tworzyć przestrzeń do dialogu i poszukiwania rozwiązań.

Uczestnicy sesji dowiedzą się:

 • Jak przeprowadzić proces tworzenia spektaklu Teatru Forum z młodzieżą?
 • Jaka jest rola Jokera w procesie tworzenia TF z młodzieżą?
 • Jakie są wyzwania w tworzeniu spektaklu TF z młodzieżą?
 • Jakie znaczenia ma proces, a jaki produkt w tworzeniu TF?
 • Co TF daje uczestnikom procesu?

Prowadzące:

laura  Laura De Witte- Francuska żyjąca w Portugalii, założycielka NGO działającego na rzecz interwencji społeczno – kulturowej www.coop-mandacaru.weebly.com. Ekspert Edukacji Pozaformalnej i Edukacji Praw Człowieka. Jest współautorką „Kompasu – Podręcznika Edukacji Praw Człowieka z Młodzieżą”. Od 8 lat wykorzystuje Teatr Uciśnionych w pracy z grupami marginalizowanymi (młodzież i dzieci romskie, młodzież z biednych środowisk, dorośli nosiciele HIV, więźniowie).

 

 olga Olga Stobiecka-Rozmiarek-trenerka w obszarze edukacji pozaformalnej, międzykulturowej. Od 2005 roku prowadzi warsztaty i szkolenia dla różnorodnych odbiorców (grupy międzykulturowe, nastolatki, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, kadry pracujące z młodzieżą ). Tworzy i realizuje programy edukacyjne dla i z młodzieżą na styku Edukacji Formalnej i Pozaformalnej. W swojej pracy stosuje narzędzia dramy ze szczególnym uwzględnieniem Teatru Forum.

 

Formularz rejestracyjny

Imię: *

Nazwisko: *

Adres zamieszkania: *

Adres e-mail: *

Telefon kontaktowy: *

Opłata konferencyjna / wybrana zniżka: *
posiadam uprawnienia organizatora
160 zł
120 zł – jestem członkiem/członkinią STOP-KLATKI
140 zł – zgłaszam się na podstawie biuletynu od Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
490 zł - chcę uczestniczyć w konferencji i warsztacie TF: 21-22 listopada

Wybór warsztatu realizowanego podczas konferencji, na który chcesz się zgłosić
Wybierz łącznie dwa warsztaty, po jednym w każdej z sesji. Można wybrać tylko jeden warsztat prowadzony przez zagranicznego eksperta

11:00-13:30

I sesja warsztatowa *

Drama w kształtowaniu postaw antydyskryminacyjnych

Dominika Cieślikowska

Moc dramy w profilaktyce - aby konflikt nie przerodził się w przemoc

Marta Jankowska,
Monika Kisła

Budowanie relacji zawodowych

Aleksandra Chodasz

Trash Monster - drama w nauczaniu o środowisku

Asa Helga Ragnarsdottir

Drama w nauczaniu języka angielskiego

Alicja Gałązka

Daj głos młodzieży - Teatr Forum w pracy z nastolatkami

Laura de Witte,
Olga Stobiecka-Rozmiarek

13:30-14:30

Przerwa obiadowa

14:30-17:00

II sesja warsztatowa *

Drama w kształceniu kompetencji międzykulturowych uczniów i pracowników

Adam Jagiełło-Rusiłowski

Drama w kształtowaniu postaw obywatelskich

Agnieszka Buśk

Dramowe narzędzia wspierające wybór drogi zawodowej

Anna Cieśluk,
Marta Hamerszmit

Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy

Asa Helga Ragnarsdottir

Pokaż, zagraj, wymyśl - odkryj, co autor miał na myśli. Drama w nauczaniu języka polskiego

Justyna Mokrzyńska

Słowa są niepotrzebne - wykorzystanie obrazu, ruchu i dźwięku w Teatrze Uciśnionych

Laura de Witte,

Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z regulaminem IV Międzynarodowej Konferencji Dramy Stosowanej *

Wyrażam zgodę na:

przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, na potrzeby organizacji Konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883). *

otrzymywanie informacji o działalności Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA na mój adres elektroniczny oraz przetwarzanie tego adresu w bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

otrzymywanie informacji o działalności Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA na mój nr telefonu oraz przetwarzanie tego numeru w bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 26.08.2002r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Chcę otrzymywać Biuletyn "STOP-KLATKI"

* pola wymagane

Pokaż, zagraj, wymyśl -odkryj, co autor miał na myśli. Drama w nauczaniu języka polskiego

Celem warsztatu jest podzielenie się wiedzą i doświadczeniem związanym wykorzystaniem dramy na lekcjach języka polskiego przy omawianiu i interpretowaniu utworów literackich.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • Poznają teatralizowane ćwiczenia i gry dramowe kształcące koncentrację, dykcję, pamięć
 • Dowiedzą się, w jaki sposób były wykorzystywane one podczas zajęć z języka polskiego
 • Poznają ćwiczenia dramowe służące do analizy i interpretacji utworów literackich
 • Porozmawiają o tym, na co warto zwracać uwagę przy ich wprowadzaniu

Prowadząca:

JMokrzynska Justyna Mokrzyńska– nauczyciel języka polskiego z kilkunastoletnim stażem w gimnazjum, poszukiwacz niebanalnych pomysłów na lekcje. Ukończyła warsztaty T. Lewickiego, Warsztaty Edukacji Twórczej w teatrze Rampa oraz warsztaty ,,Teatr z dziećmi – jak to robić” (ASSITEJ). Opiekun szkolnego koła teatralnego, na którym przygotowuje młodzież do przeglądów twórczości, realizuje autorskie scenariusze zajęć i inscenizacji  teatralnych.  Wspólnie ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA przygotowała z młodzieżą Teatr Forum w ramach projektu FOTEL

Drama w kształtowaniu postaw antydyskryminacyjnych

Podczas warsztatu, biorąc udział w konkretnym ćwiczeniu dramowym, zobaczymy i poczujemy jak można wykorzystywać dramę w edukacji antydyskryminacyjnej.  Spotkanie będzie okazją do omówienia tego ćwiczenia i wyciągnięcia wniosków, ale także zadania pytań zarówno o metodę dramy, o edukację antydyskryminacyjną, jak i o dyskryminację poszczególnych grup. Szczególnie chętnie porozmawiam o przesłance płeć, narodowość, etniczność, kultura.

Korzystając ze wspólnych doświadczeń udziału w ćwiczeniach dramowych oraz z własnych przemyśleń i wiedzy uczestniczących i prowadzącej:

 •  Porozmawiamy o tym, jak wykorzystywać dramę w edukacji antydyskryminacyjnej – opowiem o konkretnych warsztatach, gdy sama stosowałam dramę na warsztatach antydyskryminacyjnych
 • Zastanowimy się jakie szanse i wyzwania wiążą się z edukacją antydyskryminacyjną
  i wykorzystywaniem dramy w tym typie edukacji –
  podzielę się swoimi obserwacjami
  i przekażę moje rekomendacje.
 • Porozmawiamy o tym, jak wykorzystywać dramę w edukacji antydyskryminacyjnej – opowiem o konkretnych warsztatach, gdy sama stosowałam dramę na warsztatach antydyskryminacyjnych
 • Pogłębimy rozumienie  tego czym jest dyskryminacja i jakie grupy narażone są na wykluczenie – podam dokładne wskazówki gdzie szukać wiedzy z tego tematu

Prowadząca:

FOTO_DCieslikowska Dominika Cieślikowska– psycholożka i trenerka umiejętności antydyskryminacyjnych, międzykulturowych i genderowych. W ciągu 10 lat przeprowadziła około 4500 godzin szkoleniowych. Uczestniczy i współorganizuje krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia (szkolenia, badania, konferencje, publikacje) promujące politykę równościową, antydyskryminacyjną, dialog międzykulturowy i zarządzanie różnorodnością. Jest członkinią Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

 

Trash Monster- drama w nauczaniu o środowisku

Zapraszamy do doświadczenia dramowego, w którym to prowadzący jest w roli. Warsztaty połączą dramę, śpiew, taniec i grę aktorską, które ułatwią poznanie zagadnienia ochrony środowiska. Co dzieje się we współczesnym świecie ze środowiskiem naturalnym? Czy jest jakaś złota zasada, którą można się kierować? Czy możemy posłużyć się do tego kolorami tęczy?

Warsztat prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem.

Podczas warsztatu uczestnicy:

– doświadczą procesu dramowego wykorzystywanego przez trenerkę do pracy nad tematem ochrony środowiska w islandzkich szkołach

– poznają ćwiczenia dramowe wykorzystujące ruch, śpiew i taniec, których celem jest poznanie zagadnień związanych z ochroną środowiska

– zastanowią się nad tym jak rozmawiać o środowisku przy wykorzystaniu dramy

 

Prowadząca:

asa1  Ása Helga Ragnarsdóttir- nauczyciel akademicki dramy na Uniwersytecie Islandzkim oraz na Uniwersytecie Sztuki w Islandii. Przez lata była Prezesem Islandzkiego Stowarzyszenia Dramy i Edukacji. Brała czynny udział we wprowadzaniu dramy do szkół podstawowych, średnich i wyższych w Islandii. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Autorka licznych publikacji dotyczących dramy stosowanej. (m.in. Practical drama, a handbook for teachers, Using drama in teaching language and literacy,  A basic book on drama in education for teachers in primary schools.)

Teatr Forum w profilaktyce cyberprzemocy

Cyberprzemoc jest jednym z zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież w sieci . Przemoc rówieśnicza coraz częściej pojawia się w internecie, czatach, portalach społecznościowych. Pojawiają się przykłady blogów i profili na założonych jedynie w celu upokorzenia konkretnej osoby. Telefony komórkowe są wykorzystywane do dokuczania, zaczepiania poprzez niestosowne rozmowy telefoniczne, smsy czy zdjęcia – zarówno w formie zaniedbania lub celowego odstraszenia.

Warsztat prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem.

Podczas warsztatu uczestnicy:

 • przyjrzą się zjawisku cyberprzemocy, jego przyczynom i skutkom
 • dowiedzą się jak można wykorzystywać Teatr Forum w tym obszarze na podstawie doświadczeń z Islandii
 • doświadczą na sobie ćwiczeń, które mogą służyć pracy nad tym tematem
 • zastanowią się jak wykorzystać tę wiedzę i doświadczenie w swojej pracy

Prowadząca:

asa1 Ása Helga Ragnarsdóttir – nauczyciel akademicki dramy na Uniwersytecie Islandzkim oraz na Uniwersytecie Sztuki w Islandii. Przez lata była Prezesem Islandzkiego Stowarzyszenia Dramy i Edukacji. Brała czynny udział we wprowadzaniu dramy do szkół podstawowych, średnich i wyższych w Islandii. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Autorka licznych publikacji dotyczących dramy stosowanej. (m.in. Practical drama, a handbook for teachers, Using drama in teaching language and literacy,  A basic book on drama in education for teachers in primary schools.)

Dramowe narzędzia wspierające wybór drogi zawodowej

Na warsztacie doświadczymy ćwiczeń dramowych służących do odkrywania potencjału i planowania drogi zawodowej. W oparciu o doświadczenia trenerek z realizacji projektów społecznych z młodzieżą m. in. „Perspektywy”, „Jak rozkwitać w Warszawie”, „Obywatel PRO” oraz refleksje i doświadczenia uczestników warsztatu, odpowiemy sobie na pytania dotyczące pracy w tym obszarze.

Uczestnicy:

 • Poznają ćwiczenia dramowe służące do odkrywania potencjału i planowania drogi zawodowej
 • Dowiedzą się w jaki sposób były one wykorzystywane podczas zajęć z młodzieżą
 • Poszukają możliwości ich wykorzystania w swojej pracy

Prowadzące:

www_testowe_STOPklatka-1159-150x150  Anna Cieśluk– od 10 lat pracuje jako coach, trener umiejętności społecznych, trener dramy, konsultant biznesu, superwizor szkoleń. Doświadczenia zawodowe zdobyła współpracując zarówno z organizacjami pozarządowymi, instytucjami jak i korporacjami. Obecnie prowadzi własną firmę Coaching dla Ciebie oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie wspiera realizację projektów społecznych m.in. dla młodzieży, nauczycieli i wolontariuszy.

 

www_testowe_STOPklatka-13491-150x150 

Marta Hamerszmit- trener dramy, socjolog. Współtworzy  i prowadzi programy edukacyjne w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy STOP-KLATKA dla młodzieży oraz dorosłych dotyczące m. in. rozwoju osobistego i wyboru drogi zawodowej. Fascynuje ją łączenie potencjałów ludzi.

 

Drama w kształtowaniu postaw obywatelskich

Warsztat prezentujący narzędzia dramowe, które mogą służyć do kształtowania postaw obywatelskich wśród młodzieży, przygotowany w oparciu o doświadczenia z realizacji długofalowych projektów społecznych z młodzieżą m. in. „Obywatel PRO”, „Dramowi Obywatele”.

Uczestnicy:

 • wezmą udział w ćwiczeniach sprawdzonych w ramach dramowych projektów społecznych realizowanych przez Stowarzyszenie,
 • dokonają analizy konstrukcji ćwiczeń,
 • przedyskutują możliwości ich zastosowania na własnym gruncie zawodowym.

Prowadząca:

Aga_Buśk

Agnieszka Buśk – trenerka dramy, współautorka i realizatorka dramowych projektów społecznych m.in. z zakresu budowania kapitału społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Od 7 lat prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkoli z zakresu pracy metodą dramy stosowanej. Z przyjemnością wspiera budowanie więzi i współpracy w małych społecznościach.

 

 

Budowanie relacji zawodowych

Warsztat będzie praktycznym przykładem zastosowania metody dramy w obszarach takich jak komunikacja, relacje i współpraca, jak również zarządzanie przez wartości. Doświadczenia wchodzenia w różne role i sytuacje podczas naszego wspólnego spotkania połączymy z refleksjami, innymi doświadczeniami, wiedzą uczestniczących i prowadzącej, aby odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Co się sprawdza w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu relacji zawodowych, a co nie?
 •  Jak wprowadzać wartości i szczerość do relacji zawodowych, by sprzyjały jakości współpracy i naszej satysfakcji z niej?

Prowadząca:

chodasz  Aleksandra Chodasz – Od 13 lat prowadzi autorskie projekty w szkołach, firmach, urzędach i organizacjach pozarządowych skutecznie łącząc dramę z kompetencjami trenerskimi (rekomendacje PTP i STOP). Zarządza zespołami i organizacjami, prowadzi grupę międzypokoleniową tworzącą przedstawienia, teledyski i filmy, angażuje biznes w wolontariat kompetencji na rzecz młodzieży wiejskiej, buduje partnerstwa na rzecz zmiany społecznej. Konsultuje warsztaty i projekty, jest superwizorką dramy.

Moc dramy w profilaktyce – aby konflikt nie przerodził się w przemoc

Podczas warsztatów uczestnicy poznają narzędzia dramowe wykorzystywane w obszarze profilaktyki przemocy w projektach społecznych Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA (m. in. SPOKO- SPOtkania z KOnfliktem, SUBST. Reorientacja).

W trakcie zajęć uczestnicy:

 • doświadczą wybranych technik dramowych (np. improwizacje, ring bokserski)
 • dowiedzą się w jaki sposób były one wykorzystywane w warsztatach i projektach dramowych zadedykowanych młodzieży i dorosłym
 • przeanalizują wspólnie możliwości ich zastosowania w profilaktyce przemocy i rozowoju kompetencji interpersonalnych- takich jak negocjacje i mediacje

Prowadzące:

Monika Kisła Monika Kisła– aktorka, praktyk dramy, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Stworzyła i prowadzi młodzieżową grupę teatralną WPROST oraz prowadzi zajęcia teatralne w Teatrze Powiatu Wołomińskiego – Teatr Przy Fabryczce. W Stowarzyszeniu Praktyków Dramy STOP-KLATKA realizuje i współtworzy projekty dramowe w obszarze profilaktyki. W Towarzystwie Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA od 2008 roku współtworzy i realizuje programy wykorzystujące dramę i Teatr Forum w obszarze profilaktyki uzależnień.

 

 

Marta Jankowska Marta Jankowska- pedagog, trenerka dramy, psychoterapeutka w nurcie integrującym. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w świetlicach socjoterapetycznych w Warszawie, jako pedagog szkolny, w Centrum Terapeutycznym w Denver. Od 4 lat aktywnie działa w Stowarzyszeniu Praktyków Dramy STOP-KLATKA, gdzie wykorzystuje metodę dramy stosowanej do prowadzenia warsztatów z rozwoju inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej, praw człowieka, profilaktyki uzależnień i przemocy, obywatelskości.

Drama w kształceniu kompetencji międzykulturowych uczniów i pracowników

Uczestnicy warsztatu doświadczą i krytycznie przeanalizują proces
integrowania grupy wielokulturowej i motywowania jej członków do dzielenia
się wiedzą i strategiami rozwiązywania problemów nie posiadających
gotowych rozwiązań.
Zaprezentowane będą dobre praktyki użycia dramy do redukowania lęku
uczniów i pracowników przed innością swoich kolegów/ koleżanek i motywacji
do współpracy.
Przykłady będą pochodziły z lekcji polskiego, języków obcych oraz historii
oraz z treningów kreatywności dla menedżerów. Od uczestników oczekuje sie
obejrzenia filmu A. Wajdy „Korczak”.

Prowadzący: 

DSC_1352 Adam Jagiełło-Rusiłowski-  jest innowatorem społecznym, animatorem i badaczem dramy. Prowadził liczne projekty angażujące wykluczoną młodzież w obozach uchodźców i gettach (Palestyńczycy w Gazie, Romowie na Bałkanach).
Szkolił też menedżerów korporacji i kadrę zarządzającą uczelni wyższych. Jest nauczycielem akademickim i obecnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych UG.

 

O szkoleniach

Uczymy dramy

W uczeniu dramy stawiamy na otwartość, stwarzanie przestrzeni do rozwoju i nabywania kompetencji dramowych, trenerskich i interpersonalnych. Szkolenia z dramy prowadzą trenerki i superwizorki dramy z wieloletnim doświadczeniem pracy dramą i pracy trenerskiej.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom stworzyliśmy różne możliwości uczenia się technik dramowo-teatralnych i zasad pracy metodą dramy:

 • Szkoła Dramy Stosowanej – 140 godzin dydaktycznych, 2 stopnie, podstawy teoretyczne i filozofia pracy dramą oraz metodyka Teatru Uciśnionych, własne scenariusze, superwizje grupowe.
  Drama w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
   – 2 szkolenia z zakresu technik dramowych, które wspomagają proces dydaktyczny i rozwojowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Szkolenia z dramy na zamówienie – realizujemy także szkolenia z technik dramowych i pracy dramą na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych, z uwzględnieniem ich potrzeb merytorycznych i organizacyjnych. Szkolilmy regularnie nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, strażników miejskich, pracowników zakładów poprawczych i aresztów, organizacji pozarządowych, animatorów kultury, trenerów i inne grupy.

Drama w…

Zapraszamy również do udziału w warsztatach, podczas których doświadczą Państwo działania dramy. Celem poniższych warsztatów nie jest nauka poszczególnych technik dramowych czy tworzenia scenariuszy warsztatów dramowych, lecz poznanie możliwości zastosowania dramy w danym obszarze tematycznym. Zajęcia prowadzą trenerki specjalizujące się zarówno w dramie jak i w doskonaleniu kompetencji interpersonalnych i społecznych.

Superwizje dramowe

Dla osób, które ukończyły szkolenia dramowe i pracują już z grupami stosując metodę dramy organizujemy dramowe superwizje grupowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych propozycji i wyboru najlepszej dla Państwa możliwości!