SIM

Webinarium – formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA na potrzeby realizacji projektu pn. "Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu"

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera STOP-KLATKI (ok. raz w miesiącu, z informacjami o prowadzonych przez Stowarzyszenie działaniach, szkoleniach, pokazach, konferencjach)

Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu

My -Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA swymi działaniami tworzymy przestrzeń do dialogu i pozytywnej zmiany społecznej poprzez wykorzystanie i uczenie metody dramy stosowanej. Wykorzystujemy dramę w obszarach takich jak edukacja, profilaktyka, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich, przeciwdziałanie dyskryminacji i budowanie kapitału społecznego.

Uczestnicy i uczestniczki naszych międzypokoleniowych grup m.in. tworzyli spektakl Teatru Forum, film, prowadzili sondę uliczną i otwarte spotkania międzypokoleniowe. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi edycjami projektu Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu na stronie projektu www.sim.drama.org.pl