Archiwum autora: admin

Drama w edukacji wczesnoszkolnej

DD zdjęcie

Zapraszamy na 2-dniowy warsztat z zakresu technik dramowych, które wspomagają proces dydaktyczny i rozwojowy dzieci w wieku 6-9 lat.

Termin: 25-26 listopada 2017 r. (sobota-niedziela),

 • sobota:  9:00-17:00
 • niedziela: 9:00:00-15:00

Łącznie 14 godzin 
Koszt: 320 zł
Zniżki:

 • 60 zł przy zgłoszeniu do końca października
 • 40 zł w przypadku zgłoszenia dwóch osób

Prowadzące: Katarzyna Leoniewska, Karolina Sieńkowska

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących z dziećmi w wieku 6-9 lat:DD3

 • nauczycielek/nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
 • pedagożek/pedagogów,
 • psycholożek/psychologów,
 • animatorek/animatorów itd.

Uczestniczki i uczestnicy:

 • poznają techniki dramowe oparte na pracy z ciałem, improwizacją i przedmiotami wspierające rozwój dzieci
 • dowiedzą się jak łączyć ćwiczenia dramowe z tekstami literackimi i jak konstruować zajęcia dla dzieci oparte na metodzie dramy;
 • stworzą własne ćwiczenia z wykorzystaniem dramy;
 • otrzymają pakiety materiałów edukacyjnych, przykładowe scenariusze realizowane w ramach projektu „Z książką w walizce” oraz zaświadczenia uczestnictwa.

Więcej informacji:

k.leoniewska@stop-klatka.org.pl , tel. 505 441 550

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie formularza

Szkoła ponadgimnazjalna

W liceach, technikach i szkołach zawodowych stawiamy na pracę z uczniami w dwóch obszarach – profilaktyki i rozwoju zawodowego. W ofercie mamy przede wszystkim spektakle teatru forum i warsztaty z wykorzystaniem

→ Warsztaty integracyjne

Celem tego 6-godzinnego programu jest zbudowanie więzi w klasie na początku roku szkolnego, co pozwoli uczniom później rozwijać się atmosferze zaufania.

Szczegółowa oferta: LINK

Perspektywy, ja na zmieniającym się rynku pracy

To 3-godzinne warsztaty, które wyposażą uczniów w poczucie wpływu na własną sytuację życiową, narzędzia komunikacyjne do rozmowy z pracodawcą i współpracownikami oraz świadomość i umiejętność nazywania swoich kompetencji, potrzeb i wartości.

Szczegółowa oferta: LINK

SPOKO. SPOtkania z KOnfliktem

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Głównym jego celem jest pokazanie młodzieży różnic między przemocą a konfliktem oraz przygotowanie ich do adekwatnego reagowania w obydwu przypadkach.

Szczegółowa oferta: LINK

SUBST. Reorientacja

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Głównym jego celem jest edukowanie młodzieży z zakresu przyczyn i zagrożeń wynikających ze zjawiska uzależnienia oraz promowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami.

Szczegółowa oferta: LINK

SIEĆ. Interaktywny spektakl o cyberprzemocy

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Jego głównym celem uświadomienie młodzieży potencjalnych skutków nieprzemyślanych działań w internecie i uwrażliwienie ich na uczucia innych.

Szczegółowa oferta: LINK

Zachęcamy do kontaktu: stowarzyszenie@stop-klatka.org.pl, tel.: 739 014 400.

O technikach, które proponujemy można przeczytać w dziale „o dramie” na naszej stronie www: http://stop-klatka.org.pl/o-dramie/.

Jeśli chcesz poznać ludzi, którzy prowadzą warsztaty zapraszamy tu: http://stop-klatka.org.pl/zespol/.

 

Oferty przygotowane w ramach projektu Dramowi Obywatele, który realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner-300x90

Szkoła podstawowa

Realizujemy programy, w ramach których dzieci uczą się o sobie i o innych:

 • poznają emocje – ich nazwy i sposoby wyrażania;
 • dowiadują się, dlaczego współpraca jest ważna i jak zrobić, by była skuteczna;
 • odpowiadają sobie na pytania, jak mówić, by być słuchanym, jak słuchać, by koledzy chcieli do nas mówić, jak komunikować o swoich potrzebach;
 • testują zachowania w sytuacji konfliktowej – dowiadują się, co to jest konflikt, co pomaga, co przeszkadza, jak sobie radzić w takich sytuacjach.

Techniki pracy, których korzystamy są różne w zależności od potrzeb i możliwości grupy. Przede wszystkim korzystamy z metody dramy, która daje dzieciom szansę przećwiczenia zachowań w różnych sytuacjach poprzez zabawę. Chętnie odwołujemy się do wyobraźni dzieci i sięgamy po teksty kultury, dzięki czemu dzieci chętniej uwewnętrzniają proponowaną przez nas wiedzę i wprowadzanie zasady.

Mamy wypracowane trzy konkretne programy, które dostosowujemy w kontakcie z kadrą danej szkoły.

Warsztaty integracyjne.

To oferta na początek roku dla dzieci z klas IV, V i VI.

Celem tego 6-godzinnego programu jest zbudowanie więzi w klasie na początku roku szkolnego, co pozwoli uczniom później rozwijać się atmosferze zaufania.

Szczegółowa oferta: LINK

Więź – profilaktyka przez integrację

To propozycja dla klas IV, V i VI.

Celem tego 12-godzinnego cyklu zajęć jest rozwój umiejętności interpersonalnych dzieci oraz zwiększenie świadomości wartości, potrzeb, zainteresowań własnych oraz innych osób w klasie.

Szczegółowa oferta: LINK

→ Dramowe Historie Uchodźców

Celem warsztatów jest uświadomienie psychologicznych konsekwencji nagłej, nieplanowanej zmiany sytuacji życiowej, istniejących barier na drodze do integracji lub wejścia w nową klasę i kulturę.

Szczegółowa oferta: LINK

→ Interaktywny spektakl dla dzieci

To oferta dla dzieci z klas nauczania początkowego.

Spektakl w aktywny sposób rozwija w dzieciach rozumienie emocji swoich i innych.

Szczegółowa oferta: LINK

→ Z książką w walizce.

To propozycja dla dzieci z klas I, II i III z zakresu edukacji kulturalnej.

To cykl 10 warsztatów dla dzieci, którego celem jest odkrycie na nowo literatury i poznanie bogactwa świata, który ona przedstawia, oraz znalezienie w niej odpowiedzi na przeżywane przez dzieci problemy.

Szczegółowa oferta: LINK

Zachęcamy do kontaktu: stowarzyszenie@stop-klatka.org.pl, tel.: 739 014 400.

O technikach, które proponujemy można przeczytać w dziale „o dramie” na naszej stronie www: http://stop-klatka.org.pl/o-dramie/.

Jeśli chcesz poznać ludzi, którzy prowadzą warsztaty zapraszamy tu: http://stop-klatka.org.pl/zespol/.

 

Oferty przygotowane w ramach projektu Dramowi Obywatele, który realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner-300x90

Przedszkole

Bajki dramowe o emocjach – to warsztaty, które mają na celu wesprzeć dzieci i nauczycieli w wyrażaniu emocji w sposób konstruktywny, pozytywnie wpływający na rozwój młodego człowieka, jak i grupę rówieśniczą, której jest częścią. „Dramowe bajki o emocjach” to całościowy program profilaktyczny skierowany do grup przedszkolnych. Realizuje go rekomendowana przez Stowarzyszenie „Gruntownia – Centrum dobrych szkoleń”.

Podczas warsztatów dzieci wcielają się w rolę zbiorowego, pozytywnego bohatera i pod bezpiecznym płaszczem roli oraz ciekawej fabuły, szukają rozwiązań sytuacji, w których emocje są wyrażane w sposób niekonstruktywny. Dzięki dramie, mają szansę doświadczyć pozytywnych wzorców zachowań, ale i zobaczyć jakie mogą być konsekwencje komunikatów, które ranią. Wszystko to pod wrażliwym okiem trenerek dramy z Gruntowi, które są psycholożkami i pedagożkami.
 
W program „Dramowe bajki o emocjach” włączają się wychowawczynie i wychowawcy. Odbywa się to nie tylko poprzez obserwację uczestniczącą, ale również poprzez materiały dotyczące emocji, jakie otrzymują po każdej zrealizowanej bajce. Dzięki temu dzieci pamiętając opowieść, mają szansę na lepsze zintegrowanie wiedzy i umiejętności wspieranych przez dodatkowe ćwiczenia, które nauczyciele i nauczycielki mogą znaleźć w przekazanych materiałach.

 

Zachęcamy do kontaktu przedszkola z Warszawy i okolic: www.guntownia.pl 

Gimnazjum

Nasze programy realizowane w gimnazjach odpowiadają przede wszystkim na potrzebę przeciwdziała ryzykownym zachowaniom. Realizujemy w nich tzw. profilaktykę pozytywną, stawiając na integrację uczniów w grupie rówieśniczej, jaką jest klasa. Ale także rozmawiamy z uczniami wprost na temat konfliktu, cyberprzemocy czy używek.

→ Warsztaty integracyjne

Celem tego 6-godzinnego programu jest zbudowanie więzi w klasie na początku roku szkolnego, co pozwoli uczniom później rozwijać się atmosferze zaufania.

Szczegółowa oferta: LINK

→ Dramowe Historie Uchodźców

Celem warsztatów jest uświadomienie psychologicznych konsekwencji nagłej, nieplanowanej zmiany sytuacji życiowej, istniejących barier na drodze do integracji lub wejścia w nową klasę i kulturę.

Szczegółowa oferta: LINK

→ SPOKO. SPOtkania z KOnfliktem

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Głównym jego celem jest pokazanie młodzieży różnic między przemocą a konfliktem oraz przygotowanie ich do adekwatnego reagowania w obydwu przypadkach.

Szczegółowa oferta: LINK

SUBST. Reorientacja

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Głównym jego celem jest edukowanie młodzieży z zakresu przyczyn i zagrożeń wynikających ze zjawiska uzależnienia oraz promowanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami.

Szczegółowa oferta: LINK

→ SIEĆ. Interaktywny spektakl o cyberprzemocy

To program w formie teatru forum i warsztatów tematycznych. Jego głównym celem uświadomienie młodzieży potencjalnych skutków nieprzemyślanych działań w internecie i uwrażliwienie ich na uczucia innych.

Szczegółowa oferta: LINK

Zachęcamy do kontaktu: stowarzyszenie@stop-klatka.org.pl, tel.: 739 014 400.

O technikach, które proponujemy można przeczytać w dziale „o dramie” na naszej stronie www: http://stop-klatka.org.pl/o-dramie/.

Jeśli chcesz poznać ludzi, którzy prowadzą warsztaty zapraszamy tu: http://stop-klatka.org.pl/zespol/.

 

Oferty przygotowane w ramach projektu Dramowi Obywatele, który realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

baner-300x90

I Stopień Szkoły Dramy Stosowanej – techniki dramowe

Zapraszamy na XV i XVI edycję I Stopnia Szkoły Dramy Stosowanej. Zajęcia odbywają się w Gdańsku i Warszawie.
W procesie edukacyjnym stawiamy na: praktyczny aspekt wykorzystania dramy, poznanie unikalnych technik dramowych oraz rozwój osobisty uczestników i uczestniczek Szkoły.
Poniżej przedstawiamy terminy zjazdów. Zapraszamy także do przeczytania relacji i opinii uczestników poprzednich edycji I Stopnia Szkoły. Ukończenie I Stopnia Szkoły zaliczane jest w procesie certyfikacji na trenera / trenerkę dramy.

Czytaj dalej

Seminaria regionalne

logo DAANauczycieli/ki i osoby pracujące z młodzieżą  uczestniczyły w seminariach regionalnych podsumowujące projekt Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna realizowany w czterech miastach Polski.

Czytaj dalej

Relacja z finału w Długosiodle

Młodzież z Długosiodła zorganizowała w majówkę trzy inicjatywy obywatelskie. 2 maja odbył się “Sportowy Dzień Flagi”, podczas którego mieszkańcy Długosiodła i okolic wzięli udział w turnieju piłki nożnej oraz w maratonie zumby. W turnieju zagrało aż 7 drużyn, które z zaangażowaniem walczyły o zwycięstwo. Podczas maratonu zumby fani tego tańca z uśmiechami na twarzach długie godziny poruszali się w rytm muzyki.

Czytaj dalej

Czas na finał!

Dramowi Obywatele_logo_colorPlany zostały wprowadzone w życie! Młodzież z Długosiodła stanęła na wysokości zadania i zdecydowała się zorganizować w swojej miejscowości aż trzy wydarzenia. Czytaj dalej

Rozpoczęła się rekrutacja do XXI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży!

logo SDiMCzy w centrum miasta my i inni młodzi mamy gdzie spędzać czas po szkole? Czy są w naszej okolicy miejsca, w których nikt nie spaceruje? Czy bycie rowerzystą i rowerzystką w naszej miejscowości lub wsi jest przyjemne i bezpieczne? – takie i inne pytania zadadzą sobie tegoroczni uczestnicy i uczestniczki Sejmu Dzieci i Młodzieży.     Czytaj dalej

Teoretyczne podstawy Teatru Forum

Teatr Forum został stworzony przez Augusto Boala w 1973 roku w Limie, dzięki czarnoskórej kobiecie, która uczestniczyła w jednej z jego sesji teatralnych. Następnie zaś z jego inicjatywy został wprowadzony i rozpowszechniony na całym świecie.

Czytaj dalej

Warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek

Zakończyła się projekt Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna skierowany do nauczycielek, nauczycieli, psychologów, psycholożek z Gdańska, Rzeszowa, Lublina, Poznania i okolic tych miast. Cykl bezpłatnych warsztatów z wykorzystania dramy w edukacji antydyskryminacyjnej, odbywał się od października 2014r. do marca 2016r. Czytaj dalej

Mission impossible? Drama i kontrowersyjne tematy społeczne

 

Czy da się używać metody dramy do refleksji na temat ryzykownych zachowań seksualnych, cyberprzemocy, jazdy po alkoholu, samobójstw? Tak, da się! Ása Helga Ragnarsdóttir – nauczyciel akademicki dramy na Uniwersytecie Islandzkim, aktorka, jedna z osób wprowadzających dramę do islandzkich szkół oraz Alicja Gałązka – trener, coach, psycholog, pedagog przeprowadzą uczestników przez sekwencję ćwiczeń dramowych wykorzystywanych przez nie w pracy z młodzieżą w temacie cyberprzemocy. Doświadczenia twórczej pracy w fikcyjnym świecie będą na bieżąco omawiane z uczestnikami z metapoziomu. Prowadzące podzielą się również swoimi doświadczeniami z prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla różnych grup i wesprą uczestników w tworzeniu pomysłów na ich własne scenariusze. Czytaj dalej

Techniki dramowe

Techniki dramowe  to klucz do wykorzystania dramy w praktyce. Każdą z nich można wykorzystać w różnych kontekstach, dostosowując do potrzeb konkretnej grupy. Uczestnicy wchodząc w role, mogą być na chwilę kimś innym. Zadaniem osoby prowadzącej jest stworzenie atmosfery, w której bezpiecznie będą mogli wejść w role i zmierzyć sie z konfliktami w zaproponowanym świecie fikcji.

STOP-KLATKA od lat pracuje metodą dramy  w różnych obszarach, m. in. kształtowaniu  postaw  antydyskryminacyjnych,  profilaktyce uzależnień, tworzeniu więzi międzypokoleniowych.

Wprowadzenie technik dramowych poprzedza zazwyczaj rozgrzewka, więc skoro tę mamy już za sobą… zapraszamy do lektury!

Inicjatywy młodzieżowe

W ramach projektu Dramowi Obywatele młodzież z Sadownego i Długosiodła realizowała inicjatywy obywatelskie w swoich społecznościach lokalnych.

10568942_1512845122310340_4808836000937332159_n

W Mikołajki – 6 grudnia 2014 roku zaprezentowali mieszkańcom swoich miejscowości stworzony przez siebie kabaret i podzielili się z nimi pierniczkami własnej roboty. O Mikołajkach w Długosiodle ukazał się artykuł w Nowym Wyszkowiaku.

 

 

 

IMG_6326W dniach 2-3 maja 2015r. zorganizowali Sportowy Dzień Flagi i inscenizację obrad Sejmu Wielkiego. Podczas pierwszego dnia odbył się  turniej piłki nożnej oraz pokaz zumby. Pomysłodawcami jak i organizatorami wydarzeń była młodzież wspierana przez tutorki ze Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA.
Zaproszenie na wydarzenie przygotowane przez młodzież można znaleźć tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia oraz zdjęciami i filmem ze „Sportowego Dnia Flagi” oraz inscenizacji obrad Sejmu Wielkiego.

 

IMG_65211 czerwca 2015r. z okazji  gminnych obchodów Dnia Dziecka  młodzież z Sadownego zorganizowała wspólne malowanie graffiti oraz grę terenową. Podczas wydarzenia nie brakowało młodzieży i dorosłych, którzy z zaangażowaniem tworzyli ozdobne napisy na dużych płytach wiórowych. Chętni mogli wyciąć dowolny szablon i odcisnąć swoją dłoń pod napisem “Razem możemy więcej”. Pełna relacja z wydarzenia tutaj.

 

Partnerzy projektu:

logotypy partnerów

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi
Zespół Szkół w Długosiodle
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

zestaw logotypów

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.

 

Warsztaty pozalekcyjne

Budowanie szałasu, pieczenie pierniczków, tańce w kręgu to tylko niektóre działania podejmowane podczas warsztatów przez młodzież z Długosiodła i Sadownego.

W ciągu 6 spotkań od października 2014 r. do stycznia 2015 r. młodzież integrowała się, odkrywała swoje zasoby oraz zdobywała umiejętności potrzebne do współpracy w grupie. Warsztaty były prowadzone metodą dramy, dzięki której uczestnicy zajęć mogli w świecie fikcji ćwiczyć zachowywanie się w różnych sytuacjach.

Warsztat-2-w-gminie-Sadowne-18.10.2014-r.-1010428095_1504500859811433_8307195688983251135_n

Na kolejnych warsztatach młodzież spotykała się z różnymi trenerami – inspirując się tym, co oni robią i zdobywając kolejne obywatelskie kompetencje.

Od pracy zespołowej podczas budowy szałasów w lesie (sic!), przez rozmowę o działaniach lokalnych z młodymi aktywistkami do konkretnych działań na rzecz społeczności lokalnej – jak pieczenie pierniczków dla mieszkańców i przygotowywanie kabaretowego przedstawienia albo tańce w kręgu.

W grudniu 2014 roku młodzież w obydwu miejscowościach realizowała swoje mini-projekty. O Mikołajkach w Długosiodle ukazał się artykuł w Nowym Wyszkowiaku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów w naszej galerii.

 

Partnerzy projektu:

logotypy partnerów

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowocześni dla Wsi
Zespół Szkół w Długosiodle
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

baner

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG.

herb powiatu

Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatu Węgrowskiego

Młodzież

W projekcie Dramowi Obywatele wzięła udział 18- osobowa grupa młodzieży z Sadownego oraz 24 – osobowa grupa młodzieży z Długosiodła. Zgłoszenia do projektu były przesyłane za pomocą formularza. Młodzież uczestniczyła w:

 • cyklu warsztatów pozalekcyjnych podczas których dowiedzieli się jak być aktywnym obywatelem i działać na rzecz społeczności lokalnej. W ciągu 6 spotkań od października 2014 r. do stycznia 2015 r. młodzież integrowała się, odkrywała swoje zasoby oraz zdobywała umiejętności potrzebne do współpracy w grupie. Warsztaty były prowadzone metodą dramy, dzięki której uczestnicy zajęć mogli w świecie fikcji ćwiczyć zachowywanie się w różnych sytuacjach.
 • Obywatelskim Treningu Zimowym,  podczas którego nauczyli się jak organizować gry terenowe, robić nadruki na torby płócienne, tworzyć rap oraz poznali na czym polega sztuka improwizacji.

Po przyjeździe z Obywatelskiego Treningu Zimowego z głową pełną pomysłów wrócili do swoich miejscowości, by przy wsparciu trenerów tworzyć własne inicjatywy obywatelskie.

1743492_1485928941668625_3540123471788937029_n

 

 

Partnerzy projektu:

logotypy partnerów

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi
Zespół Szkół w Długosiodle
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

zestaw logotypów

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

herb powiatu

Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatu Węgrowskiego

 

Słowa nie są potrzebne – Teatr Forum

W ramach dwudniowych warsztatów zapraszamy do uprawiania teatru z wykorzystaniem bogactwa najprostszych środków ekspresji pozawerbalnej: dźwięku, ruchu i obrazu, ograniczając słowa do minimum. Doświadczenia uczestniczenia w ćwiczeniach będą na bieżąco omawiane z prowadzącą – Jokerem Laurą de Witte. Na koniec warsztatów uczestnicy stworzą przedstawienie Teatru Forum bez słów i będą mieli okazję zaprezentować wypracowany roboczy spektakl małej publiczności złożonej z osób związanych ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA

Termin: 21-22.11.2014, godzina: 10:00 – 18:00
Zgłoszenia: wypełnij formularz
Czytaj dalej

Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą

Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą to 2-dniowy warsztat, podczas którego doświadczysz na sobie działania oraz skuteczności technik dramowych i teatralnych, weźmiesz udział w przedstawieniu, w którym widz wkracza na scenę i zmienia bieg wydarzeń.

Czytaj dalej

Teatr Forum „Projekt: Życie”

Departament Teatru Forum działający przy Stowarzyszeniu Praktyków Dramy STOP-KLATKA zaprasza na premierę spektaklu ,,Projekt: Życie” poruszającego tematykę work-life balance w życiu osób działających w organizacjach pozarządowych. Premiera odbędzie się 11.09 o godzinie 18 w Znajomych Znajomych (ul. Wilcza 58a). Wstęp wolny. Zapraszamy!

Czytaj dalej

Projekty

Od 2002 roku przeprowadziliśmy w sumie 75 projektów bazujących na metodzie dramy stosowanej. Adresatami naszych działań są ludzie w różnym wieku, z odmiennych środowisk, grup zawodowych, osoby o różnorodnych poglądach i zainteresowaniach. W projekcie „Seniorzy i Młodzi w twórczym działaniu” pracujemy na rzecz dialogu międzypokoleniowego i jednocześnie dzielimy się tym z lokalną społecznością. Przyczyniamy się także do budowania społeczeństwa obywatelskiego prowadząc projekty obywatelskie. Począwszy od młodzieży – przez projekt „Obywatel PRO” i „Dramowych Obywateli” po „Warszawski Wieczór z Rzecznikiem”, w którym pogłębiamy świadomość Polaków o posiadanych prawach pacjenta czy konsumenta. Staramy się odpowiadać na potrzeby młodego pokolenia. Program „FOTEL” przeciwdziała wczesnemu opuszczaniu szkoły przez uczniów, w „Perspektywach” natomiast wychodzimy naprzeciw wyzwaniom zawodowym w XXI wieku. Naszym młodszym odbiorcom staramy się pokazać, jak „Interaktywny Teatr angażuje i edukuje”. Zdecydowanie warto iść do maluchów „Z książką w walizce, bo lubią posłuchać ciekawych opowieści, nie tylko Tuwima. W projekcie BAZA integrujemy różne organizacje pozarządowe działające na rzecz Pragi Północ, dzielnicy szczególnie nam bliskiej.

W „Dramowej Akademii Wolontariackiej” (DAW) umożliwiamy wolontariuszom nabycie wiedzy i umiejętności, dzięki którym tworzą później własne warsztaty i projekty społeczne przy wykorzystaniu metody dramy stosowanej. Swoistą kontynuacją DAW jest „Klub Praktyka Dramy” – miejsce dla miłośników dramy, którzy chcą realizować własne działania społeczne i dramowe przy wsparciu Stowarzyszenia. We współpracy ze świetlicami socjoterapeutycznymi, środowiskowymi i szkołami, realizujemy bezpłatnie bloki zajęć rozwijających kompetencje społeczne adresowane do podopiecznych świetlic, uczniów i uczennic warszawskich szkół.

Projekty STOP-KLATKI doceniają zarówno grantodawcy, jak też instytucje państwowe. Rekomendują nas między innymi:
• Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Urząd Dzielnicy Praga Północ)
• Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. J. Jasińskiego w Warszawie
• Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie
• Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie

Zgłoszenia DD

Pracujesz z dziećmi? Chcesz dalej rozwijać swoje kompetencje i włączyć do swoich działań metodę dramy? Przyjdź na weekendowe szkolenie i poznaj techniki dramowe służące rozwojowi dzieci oraz sprzyjające twórczej analizie tekstów literackich.

Czytaj dalej

Galeria

Zapraszamy do zapoznania się z multimediami zgromadzonymi podczas naszych działań!